Ştiri

Expert in elaborarea Curricula

Concurs pentru suplinirea funcției de expert în elaborarea Curricula în cadrul proiectului “Centrul de instruire inter-companii” implementat de GIZ (Agenția pentru cooperare internațională a Germaniei) și finanțat de BMZ (Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare al Germaniei)

Administrația Zonei Economice Libere „Bălți” anunță concurs pentru suplinirea funcției de expert în elaborarea Curricula în cadrul proiectului “Centrul de instruire inter-companii”. Durata acordului: decembrie 2021-iunie 2022 cu posibilitatea de prelungire.

Responsibilități:

  • Expertul va participa la elaborarea Curricula pentru formarea adulților la următoarele discipline:
  1. Turnarea prin injecție
  2. Prelucrarea metalelor la mașinile cu comandă numerică
  • Programele și Curricula vor fi compuse din: conţinutul propriu-zis al unităţilor de

învăţare, recomandări metodice pentru lucrul individual al studentului, lista bibliografică, teste de evaluare/autoevaluare, listă de tematici pentru referate/proiecte de cercetare, problemar/ exerciţii, mostre de rezolvare a problemelor/exerciţiilor etc.

  • Experul va lua în considerare recomandările Ministerului Educației și Cercetării al republicii Moldova, precum și ANACEC în elaborarea programelor și Curricula.
  • Expertul va prezenta listă bibliografică folosită și va acționa în conformitate cu regulile anti-plagiat.

Condiții și Cerințe:
· Studii superioare în pedagogie profesional-tehnică, tehnologii sau alte domenii conexe;
· Experienţă în elaborarea Curricula pentru formarea adulților;
· Capacități de înțelegere a solicitărilor și structurii programelor de formare continua pentru adulți;
· Abilități de comunicare, de luare a deciziilor, de sinteză și evaluare a informațiilor;
· Spirit de echipă;
· Seriozitate, responsabilitate, promtitudine;
· Utilizarea calculatorului la nivel avansat (Word, Excel, Internet Explorer);
· Locul de muncă: Miorița 5/Sprâncenoaia 1 sau la distanță;

Beneficii oferite:
· Onorariu pe zi la prezentarea Time-Sheet-ului și a invoice-ului;
· Pachet social;
· Mediu de lucru profesional;

Persoanele interesate pot expedia CV-ul cu menționarea pe plic a poziției la care aplică la adresa: Sprâncenoaia 1, Chișinău, Republica Moldova, MD-2028.

Termen limită: 05 decembrie 2021, ora 16:00