Istoric

Stimați prieteni!

În luna martie 2010, cu paisprezece ani în urmă, am reușit să creăm și să lansăm activitatea Zonei Economice Libere „Bălți”. Pe parcursul celor 14 ani de activitate ZEL „Bălți” a cunoscut o dezvoltare continuă și dinamică, marcată de realizarea unor proiecte de importanță strategică pentru țară. Acest lucru a fost posibil atât grație eforturilor depuse, cât și datorită depășirii, de multe ori, a stereotipurilor existente. Prin exemple proprii și rezultate am demonstrat că Moldova poate fi o locație atractivă pentru Corporațiile Transnaționale, cu proiecte investiționale de zeci de milioane de USD. Pentru aceasta, este important să înțelegem așteptările și necesitățile investitorilor, dar și să depunem toate eforturile pentru a corespunde și depăși aceste așteptări. Urmând o astfel de strategie, am reușit să atragem până în prezent în Moldova investiții de peste 300 milioane de USD și să creăm peste 10000 locuri de muncă directe. Cel mai important este, însă, că ZEL „Bălți” continuă să se dezvolte, potențialul său nefiind încă pe deplin valorificat.

În pofida faptului că ZEL „Bălți” este cea mai „tânără” dintre cele șase zone economice libere din Moldova, aceasta se dezvoltă cel mai dinamic. În același timp, ZEL „Bălți” poate fi considerată un model de referință pentru celelalte structuri similare, care și-a îndreptățit pe deplin scopul pentru care a fost creată. Pe parcursul anilor de activitate, ZEL „Bălți” a reușit să devină un centru de revitalizare industrială și dezvoltare regională. ZEL „Bălți” administrează în prezent 19 subzone, amplasate în 11 locații cuprinzând toate cele trei regiuni de dezvoltare efective ale țării.

Depunem, în continuare, eforturi sporite pentru relansarea potențialului industrial al țării, trasându-ne și alte scopuri ambițioase. Aceste eforturi se materializează în rezultate și proiecte noi de succes.

Sunt convins că experiența pozitivă acumulată ca rezultat al muncii echipei ZEL „Bălți” va putea sta la temelia unei noi pagini în dezvoltarea industrială și economică a țării per ansamblu.


Misiunea

În conformitate cu Legea nr. 440 din 27 iulie 2001, care reglementează activitatea zonelor economice libere în Republica Moldova, zonele libere sunt create cu scopul de a accelera dezvoltarea socio-economică a teritoriilor pe care sunt amplasate și a țării în ansamblu prin:
a) atragerea de investiții locale și străine;
b) punerea în aplicare a tehnicilor și tehnologiilor moderne;
c) dezvoltarea producției orientate spre export;
d) aplicarea de expertiză avansată în domeniul producției și al managementului;
e) crearea de locuri de muncă.

Viziunea

Activitatea ZEL Bălți este reglementată de Legea nr. 440 din 27 iulie 2001 privind zonele economice libere și de Legea nr. 26 din 4 martie 2010 privind Zona Economică Liberă Bălți, care stabilesc cadrul legal pentru activitatea ZEL Bălți, în conformitate cu prioritățile și nevoile de dezvoltare ale țării.

Evenimente majore

2010

13 Februarie 2010 – Guvernul aprobă proiectul de lege privind ZEL „Bălţi”

4 Martie 2010 – Parlamentul adoptă Legea privind ZEL „Bălţi” (nr. 26 din 04.03.2010). Inițial, în com-ponența ZEL „Bălți” intrau terenul cu suprafața de 1,5 ha din str. Dovator nr. 86, mun. Bălți (subzona nr. 1) și terenul cu suprafața de 10,35 ha, amplasat pe str. Industrială nr. 4, mun. Bălți (subzona nr. 2).

23 Martie 2010 – Legea nr. 26 din 04.03.2010 privind ZEL „Bălţi” este publicată în Monitorul Oficial (nr. 39-40). Tot în aceiași zi, Guvernul RM numește în funcția de Administrator principal al ZEL „Bălţi” pe dl. Marin CIOBANU (HG nr.214 din 23 martie 2010).

6 Mai 2010 – Guvernul aprobă Regulamentul cu privire la ZEL „Bălţi”

17 mai 2010 – Administrația ZEL „Bălți” desfăşoară prim-ul concurs de selectare a rezidenţilor. Conform re-zultatelor concursului, învingătoare au fost decla-rate companiile ICS „DRAEXLMAIER AUTOMOTIVE” SRL și „CLARITATE” SA, amplasate în subzona nr. 1 din or. Bălți.

La 26 mai 2010 a avut loc deschiderea oficială a Zonei Economice Libere „Bălți”. Panglica a fost tăiată de către dl. Siegfried ANGERER (Directorul general al locațiilor concernului DRÄXLMAIER GROUP din Europa de Est și China) și dl. Valeriu LAZĂR (Prim-viceprim-ministru, Ministru al Economiei).

24 septembrie 2010 – Prin Legea Parlamentului nr. 243 din 24.09.2010, în componența ZEL „Bălți” a fost in-clus terenul cu suprafața de 110,00 ha, amplasat pe str. Aerodromului nr. 1, mun. Bălți (subzona nr. 3).

2011

În data de 10 mai 2011, n cadrul Zonei Economice Libere “Bălți”, subzona nr. 2 din or. Bălți, a fost lan-sată cea de-a doua fabrică a concernului german DRÄXLMAIER GROUP

2012

În luna Mai 2012, în cadrul ZEL „Bălți”, subzona nr. 2 din or Bălți, a demarat construcția fabricii de pro-ducere a cablajelor industriale de către compania austriacă „Gebauer & Griller Cables & Wires EE”.

05 Octombrie 2012 – Are loc extinderea ZEL „Bălți” în or. Strășeni. În conformitate cu Legea Parlamentului Nr. 193 din 05.10.2012, în componența ZEL „Bălți” a fost inclus terenul cu suprafața de 12,00 hа, am-plasat pe str. V. Crăsescu nr. 1, or. Străşeni (subzo-na nr. 4). Totodată, supradața subzonei nr. 1 din or. Bălți a fost extinsă până la 2,02 ha

2013

Aprilie 2013 – Au fost puse bazele parteneriatului dintre ZEL „Bălți” și Universitătea Tehnică din Ilmenau (Thüringen, Germania) pentru crearea Centrului de Instruire Tehnică Activă (Colegiului de Inginerie din Strășeni). Clădirea Colegiului a fost renovată capital.

La 24 octombrie 2013 în rezultatul concursului pentru obţinerea statutului de rezident al zonei libere, întreprinderea cu capital italian ÎCS „La Triveneta Cavi Development” SRL a devenit rezident al ZEL „Bălți”, demarând construcția unei fabrici pentru producerea cablajului electric de tensiune medie și joasă.

06 decembie 2013 – ZEL „Bălți” inițiază, împreună cu câteva companii industriale-rezidente dar și din afara zonei, crearea Asociației Patronale din Industria Prelucrătoare (APIP). Aceasta este înregistrată la 17 ianuarie 2014. La sfârşitul anului 2017, APIP reunea în jur de 30 de membri, printre care nume cunoscute în industria națională precum: „Zorile”, „Moldagrotehnica”, „Introscop”, „Răut”, etc., alături de companii şi investitori cu renume la nivel internațional, așa ca: „Draexlmaier Automotive”, „Gebauer&Griller”, „Lear Corporation”, „La Triveneta Cavi Development”, „Sumitomo Electric (SE) Bordnetze”, „Coroplast Harness Technology”, „Strabag”, etc. Scopul principal al APIP este să susțină și să promoveze interesele membrilor săi, în special în relația cu autoritățile statului, dar și pe plan internațional.

2014

3 aprilie 2014 – compania austriacă „Gebauer &Griller Cables&Wires EE” a pus în funcţiune în Zona Economică Liberă Bălţi, subzona nr. 2 din or. Bălți, prima sa fabrică de producere a cablurilor electrice pentru industria auto, în care a investit circa 28 milioane $ și a creat 100 locuri noi de muncă directe.

La 04 noiembrie 2014 rezidenți ai Zonei Economice Libere „Bălţi” au devenit întreprinderile cu capital străin ÎCS „BLACKSEA-EMS” SRL și ÎCS „EMIPANEL” SRL (subzona nr. 4, or. Strășeni). EMIPANEL SRL a investit cca. $5 mil. în producerea panourilor sandwich cu umplutură de poliuretan, creând peste 30 locuri noi de muncă. Investițiile BLACKSEA-EMS în producerea echipamentului de control pentru sistemele de iluminare cu becuri LED vor constitui cca. 1,5 milioane $, urmând să fie create cca. 40 locuri de muncă.

2015

La 31 iulie 2015 Parlamentul a adoptat extinderea ZEL Bălți la Strășeni și Căușeni. Prin Legea nr. 169, în componența ZEL „Bălți” au fost incluse:

a) un teren cu suprafața de 15,15 ha (subzona nr. 9) și terenul de 10,25 ha, din str. Alexei Mateevici nr. 49, or. Străşeni (subzona nr. 5);
b) terenul cu suprafața de 2,79 ha, din str. Miron Costin nr. 2, or. Străşeni (subzona nr. 8);
c) terenul cu suprafața de 8,5 ha, amplasat pe str. Alba Iulia, or. Căuşeni (subzona nr. 7).

20 noiembrie 2015 – În cadrul ședinței Parlamentului Republicii Molodva din 20 noiembrie 2015 a fost adoptată Legea nr. 203 privind completarea art. 1 din Legea nr. 26 din 4 martie 2010 privind ZEL „Bălți”, care prevede extinderea ZEL Bălți în orașele Cahul și Orhei:
a) pe terenul cu suprafața de 23,00 hа din extravilanul s. Crihana Veche, r. Cahul (subzona nr. 10);
b) pe terenul cu suprafața de 17,00 ha din str. Muncii nr. 4 și nr. 4/1, or. Cahul (subzona nr. 11);
c) pe terenul cu suprafața de 8,00 ha din or. Orhei (subzona nr. 6). Decizia de creare a subzonei din or. Orhei a avut la bază scrisoarea de intenție a companiei Sumitomo Electric Bordnetze (SEBN).

2016

06 februarie 2016 – Unul dintre cei mai importanți producători de sisteme de cablaje pentru industria auto mondială, compania germană DRÄXLMAIER GROUP, a dat start unei noi mari investiții în Republica Moldova. Construcția cele de-a treia fabrici (extensiunea fabricii nr. 2) cu suprafața de producţie de 27.000 de m2 și investiții de circa 35 de milioane de euro a demarat la 1 martie 2016 în subzona nr. 2 din or. Bălți.

La 08 iunie 2016 rezident al ZEL „Bălţi” a devenit întreprinderea „Sumitomo Electric Bordnetze” SRL (SEBN MD). În luna august a aceluiași an SEBN MD a demarat construcția unei fabrici pentru producerea cablajelor electrice pentru automobile cu suprafața de 27 mii m2, pe terenul greenfield al subzonei nr. 6 din or. Orhei.

15 octombrie 2016 – În subzona nr. 5 din or. Strășeni a ZEL”Bălți” a fost deschisă fabrica de cablaje a companiei italiene ,,La Triveneta Cavi Development”. Pentru construcția și amenajarea infrastructurii fabricii au fost investite circa 24 milioane de euro și create cca. 400 locuri de muncă.

2017

Pe 19 ianuarie 2017 compania „Coroplast Harness Technology” SRL a devenit rezident al subzonei nr. 7 din or. Căușeni a Zonei Economice Libere „Bălți”, intenționând să investească aproximativ $20 milioane în construcția unei fabrici pe terenul greenfield al subzonei și să creeze în jur de 600 locuri noi de muncă.

Septembrie 2017 – DRÄXLMAIER GROUP a început producția la cea de-a treia fabrică din Zona Economică Liberă „Bălți”, subzona nr. 2 (extensiunea fabricii nr. 2). Noua fabrică va angaja circa 2.500 de muncitori. În urma investiţiei vor fi create alte 6.250 de locuri de muncă indirecte.

Septembrie 2017 – „Gebauer & Griller Cables & Wires” își extinde activitatea în cadrul ZEL „Bălți”, construind pe 5 ha din terenul greenfield al subzonei nr. 3 din or. Bălți o nouă fabrică de producere a cablurilor electrice. Lucrările la această nouă fabrică au început în martie 2017, iar deja în luna septembrie 2017 a fost instalat utilajul și demarat procesul de angajare și pregătire a personalului. Investițiile „G&G Cables&Wires” în fabrica nr.2 constituie cca. 20 milioane $ și vor fi create cca. 600 noi locuri de muncă.

30 octombrie 2017 – Compania japonezo-germană Sumitomo Electric Bordnetze SE (SEBN) și-a deschis oficial filiala de producție SE Bordnetze SRL (SEBN MD) în subzona nr. 6 a ZEL „Bălți” din or. Orhei. Investițiile totale ale SEBN MD se estimează să ajungă la circa 40 milioane $, compania propunându-și să creeze până la 2500 locuri noi de muncă.

6 decembrie 2017 – Grupul DRÄXLMAIER a deschis o nouă locaţie în Moldova – Biroul de Dezvoltare Produs din Chişinău. Festivitatea de deschidere a avut loc la sediul locaţiei, pe adresa str. Studenţilor 9/21, lângă campusul Universităţii Tehnice a Moldovei.

7 decembrie 2017 – La Adunarea Generală a Asociației Patronale din Industria Prelucrătoare (APIP) au fost puse bazele creării primului cluster din domeniul automotiv: „Automotive Cluster Moldova”. Printre companiile care au aderat la iniţiativă sunt marii jucători din domeniul automobilistic al Republicii Moldova „Draexlmaier Automotive”, „G&G Cables&Wires”, „Sumitomo Electric Bordnetze”, „La Triveneta Cavi Development”, „Introscop”, „Lear Corporation”, „Elektromanufacturing”, „Coroplast” etc. ZEL „Bălţi”, alături de parcurile industriale „CAAN” şi „Răut”, în calitate de structuri de stat, constituie o categorie separată a clusterului, menită să coaguleze și să stimuleze dezvoltarea

13 decembrie 2017 – DRÄXLMAIER GROUP anunță decizia de a deschide o nouă fabrică de producere a componentelor electrice și a cablajelor din Republica Moldova – în sudul ţării, la Cahul. Fabrica se va specializa în producerea componentelor şi cablajelor electrice pentru industria automotivă. Noua fabrică va avea o suprafață de cca. 20 mii m2 , iar investiția este de cca. 15 milioane $. Conform planului de investiţii, până la finele anului 2018 la noua fabrică vor fi angajate 1500 de persoane.

2018

26 iulie 2018 – Parlamentul aprobă extinderea ZEL Bălți, prin incizarea a 6 noi subzone: în Pânășești/Strășeni (16,33 ha, subzona nr. 11), Ștefan Vodă (8,92 ha, subzona nr. 10), Cimișlia (20,00 ha, subzona nr. 18), Albinetul Vechi/Fălești (1,5 ha, subzona nr. 9), Rezina (8,71 ha, subzona nr. 14) și Chișinău, str. Uzinelor 104 (13,22 ha, subzona nr. 17).

August 2018 – Colegiul de Inginerie, situat pe teritoriul subzonei nr. 4 din Strășeni și-a început activitatea. Colegiul a fost fondat la inițiativa Administrației ZEL Bălți și este singura instituție de învățământ profesional din Moldova care urmează integral sistemul de învățământ dual. Majoritatea companiilor partenere duale ale Colegiului sunt rezidenți ai ZEL Bălți.

2019

Noiembrie 2019 – Prestigioasa revistă fDi Intelligence, parte a grupului de publicații Financial Times, cel mai mare centru de excelență pentru ISD la nivel global, a inclus ZEL “Bălți” în clasamentul GLOBAL FREE ZONES OF THE YEAR. Conform clasamentului, ZEL “Bălți” a primit premiul EDITOR`S CHOICE AWARDS. ZEL “Bălți” a primit alte două premii în clasamentul anual fDi FREE ZONES OF THE YEAR 2019, la categoriile Dezvoltarea furnizorilor și Extinderi.

2020

Martie 2020 – Magnetec Components a devenit rezident al ZEL ,,Bălți” subzona nr.1 din Bălți. Magnetec este o companie de renume mondial, specializată în producția de bobine inductive pentru industria constructoare de mașini, energiile regenerabile, ingineria electrică și industria auto. Printre clienții Magnetec se numără companii precum Siemens, Bosch, Tesla, Volkswagen, Daimler, Ford. Compania intenționează să investească peste 5 milioane de dolari SUA în Moldova.

 

Iulie-august 2020 – Extinderea ZEL Bălți a continuat cu includerea a 2 noi subzone: în Pirita/Dubăsari (11,02 ha, subzona nr. 19) și Chișinău, str. 1 Sprincenoaia (2,24 ha, subzona nr. 16).

2021

Iulie 2021 – HIS EST a devenit rezident al ZEL Bălți subzona nr. 10 din Ștefan Vodă. HIS EAST este o companie fondată de Fundația elvețiană HIS, care aparține familiei de antreprenori Schöni. Schöni este un mare holding elvețian cu peste 1000 de angajați în Elveția, Italia și Slovacia. Schöni Food și-a început activitatea în 1920 în Elveția, producând varză murată în cantități industriale. Compania este un pionier în producția ecologică și își extinde constant gama de produse. Odată cu lansarea His East SRL în Moldova, Fundația HIS deschide noi oportunități pentru producătorii agricoli din Moldova.

Decembrie 2021 – Bautex Composites a devenit rezident al subzonei nr. 5 a ZEL Bălți din Strășeni. Compania produce fibră de sticlă și țesături tehnice, de exemplu pentru consolidarea acoperișurilor, iahturilor, automobilelor, paletelor de eoliene sau pentru pavarea drumurilor. Are 600 de angajați în întreaga lume, o cifră de afaceri anuală de aproximativ 50 de milioane de euro și produce peste 150 de milioane de m2 de țesături pe an. În Moldova, Bautex intenționează să investească aproximativ 20 de milioane de dolari SUA și să creeze aproximativ 300 de noi locuri de muncă.

2022

Decembrie 2022 – FRANK INVESTMENT a devenit rezident al ZEL Bălți, subzona nr. 14 din Rezina. Frank Investment este compania fiică a Tunetanken, un producător danez de rezervoare, sisteme industriale și silozuri din fibră de sticlă cu o experiență de peste 50 de ani și 6 fabrici de producție în Danemarca și Letonia. În Republica Moldova, Frank Investment a investit circa 5 milioane de lei în achiziționarea construcțiilor unei fabrici vechi în Rezina. Se preconizează că investițiile planificate vor ajunge la aproximativ 50 de milioane de dolari SUA în extinderea fabricii pe o suprafață de aproximativ 50.000 m2 și crearea a aproximativ 200 de locuri de muncă înalt calificate în prima etapă, iar odată cu extinderea companiei se așteaptă ca numărul de angajați să ajungă la 1000 de persoane, dintre care aproximativ 80% ingineri și tehnicieni.

2023

Septembrie 2023 – Administrația ZEL Bălți a beneficiat de o finanțare bugetară în sumă de circa 15,6 milioane de lei pentru crearea Centrului de instruire inter-companii ,,TechZone”. Fondurile vor fi utilizate pentru renovarea și dotarea clădirii de 2200 m2 situată în subzona nr. 16 din Chișinău, strada Sprincenoaia 1. Crearea centrului de instruire inter-companii are drept scop oferirea de servicii complementare de formare profesională angajaților investitorilor străini, care au nevoie de personal calificat pentru activitatea lor în Republica Moldova. De asemenea, Centrul va fi un sprijin pentru întreprinderile locale mici și mijlocii care nu-și permit să întrețină atelierele și utilajele necesare pentru instruirea angajaților lor.