Avantaje poziţionare

Zonele economice libere demult şi-au demonstrat utilitatea pentru economia a zeci de ţări, care fie îşi construiesc, fie îşi perfecţionează economia.
Scopul înfiinţării zonei economice libere este de a favoriza dezvoltarea economică prin atragerea investiţiilor de capital pentru realizarea cărora sunt create condiţii de natura facilităţilor fiscale.
Astfel, accesul liber al mărfurilor în ţară suprapus cu un regim facilitar al impozitului asupra profiturilor realizate în zonă, reprezintă premise favorabile stimulării investiţiilor.
În ceea ce privește avantajele oferite de către Zona Economică Liberă „Bălți” suplimentar celor oferite de legislația RM, sunt determinate de poziția geografică avantajoasă a zonei și implică:
– Forță de muncă de o înaltă calificare și în cantitate suficientă (mun. Bălți este al doilea oraș ca mărime după Chișinău, având o populație de 148 mii locuitori);
– Suprafețe libere disponibile – 136 ha;
– Infrastructură dezvoltată;
– Situarea în nemijlocită apropiere de traseul rutier internațional Cernăuți – Chișinău – Odessa, Aeroportului Internațional Bălți și Aeroportului Liber Mărculești.

ZEL „Bălți” beneficiază de următoarea infrastructură:
  • Traseul național și internațional (E385) în imediata apropiere;
  • Aeroportul Liber Internațional Mărculești la distanța de 30 km;
  • Portul Liber Internațional Giurgiulești la distanța de 300 km;
  • Portul Internațional Odessa la distanța de 300 km;
  • Linie de energie electrică de tensiune înaltă;
  • Conductă de gaz de presiune înaltă;
  • Aprovizionare cu apă potabilă;
  • Canalizare;
  • Rețea de fibră optică pentru transmiterea de date INTERNET și telefonie fixă.