Monthly Archives - septembrie 2015

Interviul Administratorului principal al ZEL BALTI pentru LogosPress

Марин Чобану: Инвесторы сами не приходят -их надо привлекать, убеждать и уважать
Свободная экономическая зона «Bălți» была создана позже других действующих в Молдове подобных структур (всего их семь). Но имен-но ее можно считать «образцово-показательной» свободной зоной,развивающейся по всем «законам жанра» и в полной мере соответ-ствующей первоначальным ожиданиям – стать центром промыш-ленного возрождения и регионального развития. Как это удается икаких новых инвесторов нам ждать в ближайшее время в «севернойстолице», – об этом и многом другом в интервью «ЛП» рассказываетглавный администратор СЭЗ […]


Post Date: 18/09/2015

Solicitare oferta de preț lucrari de construcție canal de evacuare a apelor meteorice

Prin prezenta, Administrația Zonei Economice Libere ”BĂLȚI” solicită companiilor specializate oferta de preț pentru construcția canalului de evacuare a apelor meteorice de pe teritoriul Subzonei nr. 3, amplasate în or. Bălți, str. Aerodromului, nr. 1.
Detalii referitoare la volumul lucrărilor și cerințele speciale pot fi ridicate de la sediul Adminitrației ZEL ”BĂLȚI” din or. Bălți, str. Industrială, nr. 4.
Termenul limită de prezentare a ofertelor este 23 decembrie 2015.
Oferta va include obligatoriu:
Copia de pe extrasul esliberat de către CÎS;
Copia de […]


Post Date: 06/09/2015