Regim vamal

Zona liberă reprezintă cea mai complexă formă a regimurilor vamale suspensive. Legislația Republicii Moldova prevede întroducerea mărfurilor pe teritoriul zonei libere, bine delimitată de restul teritoriului national, în vederea prelucrării şi comercializării lor pe terţe pieţe, fără aplicarea restricţiilor tarifare şi netarifare ale regimului vamal în comparaţie cu teritoriul naţional, corespunzător spaţiului rezervat zonei vamale libere.
Pe teritoriul zonelor libere regimul vamal este asigurat de către serviciul vamal zonal al Serviciului Vamal de Stat a cărui activitate este coordonată sub aspect organizatoric cu Administraţia.
Conform prevederilor legale, pe teritoriul zonelor libere se stabileşte regimul de declarare obligatorie în vamă a mărfurilor (serviciilor) introduse şi scoase de pe acest teritoriu. Introducerea zilnică în zona liberă a mărfurilor autohtone în scopuri necomerciale, avînd valoarea totală indicată în documentele de însoţire a acestora, care nu va depăşi 500 de euro inclusiv, se realizează fără completarea declaraţiei vamale.
Sînt scutite de taxe vamale mărfurile şi alte obiecte:
  • introduse în zona liberă pentru consum final;
  • scoase din zona liberă pe teritoriul vamal al Republicii Moldova fiind originare din această zonă;
  • scoase din zona liberă în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, fiind originare din această zonă;
  • scoase prin zona liberă în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, indiferent de origine.
Se consideră originare din zona liberă mărfurile, produse integral sau prelucrate integral în această zonă, dacă:
  • intervine schimbarea poziţiei mărfii (a codului de clasificare a mărfii) în nomenclatorul mărfurilor la nivelul unuia din primele patru semne;
  • costul mărfurilor declarate ce se exportă depăşeşte costul mărfurilor introduse în zona liberă din cauza creşterii cu peste 35 la sută a ponderii cheltuielilor proprii.
Asupra mărfurilor (serviciilor) care n-au fost prelucrate suficient în zona liberă, la scoaterea lor din zonă pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova se extind prevederile legislaţiei vamale, în partea ce se referă la conţinutul componenţei importului.
Se interzice introducerea pe teritoriul zonelor libere a mărfurilor şi altor obiecte în cazul în care comercializarea lor este interzisă de legile Republicii Moldova sau de acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte, precum şi în cazul în care acestea:
  • prezintă pericol pentru alte mărfuri şi obiecte din zona liberă;
  • pun în pericol starea morală şi securitatea publică;
  • nu corespund normelor şi regulilor ecologice şi sanitaro-igienice prevăzute de legislaţie;
  • nu corespund cerinţelor de calitate stabilite de legislaţie.
Livrările de mărfuri (servicii) în zonele libere de pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova sînt asimilate exportului, iar livrarea mărfurilor (serviciilor) din zona liberă pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova sînt asimilate importului şi se reglementează în conformitate cu legislaţia.
Mărfurile (serviciile) aflate în zona liberă pînă la momentul traversării frontierelor ei au regim de circulaţie liberă şi se transmit de la un rezident la altul fără perfectarea declaraţiei vamale.