Ştiri

AL III-LEA CURS DE INSTRUIRE PENTRU COMPANIILE LOCALE

Cursul din data de 08.09.2021 are ca obiectiv să instruiască participanții în domeniul stocării și depozitării produselor finite, a deșeurilor și a producției în curs de execuție.
Depozitarea mărfurilor joacă un rol deosebit de important în sistemul logistic a companiei ce reprezintă ansamblul activităților de susținere, care ajuta la livrarea în timp a produselor către clienți.
Tematica cursului a reieşit din nevoile actuale ale companiilor locale, care se află într-un proces amplu cu scopul de a deveni furnizori pentru companiile transnaționale din Republica Moldova.
Where to buy human hair wigs?
Beauty forever human hair wigs use 100% virgin hair which https://www.luxywigs.com has not been colored, bleached or permed, so it can last for a long time and looks natural.