Ştiri

Zonele Economice Libere (ZEL) par a fi o oază de salvare pentru economie în cazul situației pandemice internaționale

Ministerul Economiei și Infrastructurii a făcut public raportul de activitate a Zonelor Economice Libere (ZEL) din Republica Moldova pentru semestrul I al anului 2020. Potrivit acestuia, pe teritoriul țării în perioada dată își desfășurau activitatea operațională 7 ZEL, cu 34 subzone în componență și 213 de rezidenți economici în cadrul acestora. Astfel, comparativ cu perioada similară a anului trecut, numărul rezidenților a crescut cu 8unități sau cu cca 4%. În același timp, numărul angajaților rezidenților ZEL la 1 iulie 2020 constituia 16463 persoane, atestându-se o scădere ușoară la acest indicator cu cca 330 persoane sau 2%. Totodată, mai mult de jumătate sau 60% din totalul de angajații ai ZEL sunt pe seama ZEL Bălți.


Totodată, valoarea totală a investițiilor alocate în cadrul ZEL de la începutul activității acestora și până la data de 30 iunie 2020 este financiar estimată la suma de 453 milioane dolari SUA (cca 7,75 miliarde Lei), înregistrând o creștere cu cca 39 milioane dolari SUA sau 9,3%. Din volumul total al investițiilor plasate, cca 50% îi revin Zonei Economice Libere Bălți (ZEL Bălți), 19,5% – ZEL Ungheni-Business, puțin peste 16% – ZEL Expo-Business-Chișinău, ZEL Tvardița – peste 4%, ZEL Valkaneş – 5,4% şi 2% pentru ZEL Otaci-Business.

Astfel, precum s-a specificat anterior, ZEL Bălți îi revine cca 50% din totalul investițiilor operaționale absorbite, or cca 214 milioane dolari SUA (sau 3,66 miliarde Lei) per total. În medie, pe rezident, îi revine o investiție realizată de cca 97,4 mii dolari SUA, iar cea mai mare valoare a acestui indicator a fost înregistrată în ZEL „Bălți” – de 187,4 mii USD/rezident, urmat de ZEL „Ungheni-Business” – cu 117,7 mii dolari SUA și ZEL „Tvardița” – cu 88,7 mii dolari SUA.

Activitatea operațional-economică a ZEL-urilor este cea industrială. Or, în primul semestru al anului 2020 valoarea totală a mărfurilor fabricate şi serviciilor prestate în cadrul acestora a constituit cca 4,9 miliarde lei, iar ponderea valorii producției industriale constituie peste 94%. Cca 4,3 miliarde lei din valoarea producției industriale realizate în zonele libere sau 93% din total acesteia a fost destinată operațiunilor de export. Produsele mărfuri produse de către ZEL sunt cablurile electrice pentru autovehicule, conductoare electrice, articole de mobilă, tapițerie din material sintetic pentru scaune de tipul celor utilizate pentru autovehicule, covoare, gresie porțelanată, plasă din fibrosticlă, mezeluri etc.

Potrivit raportului, conjunctura pandemică internațională s-a răsfrânt și peste activitatea operațională a rezidenților din cadrul ZEL. Aceasta a determinat micșorarea veniturilor din vânzarea producției industriale cu cca 20% față de perioada similară a anului precedent, reducerea cu peste 25% față de aceeași perioadă a anului precedent a valorii mărfurilor și serviciilor produse și exportate per ansamblu. Totuși, în pofida acestui fapt, contribuția ZEL-urilor în dezvoltarea și creșterea economică este destul de importantă. Astfel, peste 21% din exporturile totale pe țară, sunt anume generate de producția fabricată în cadrul ZEL.

https://mei.gov.md/sites/default/files/activitate-zel-semestrul-1-2020.pdf