Ştiri

Despre conjunctura economică din Republica Moldova afectată de consecințele crizei pandemice, starea “amorfă” a mediului de afaceri și climatului investițional, coroborată de calificarea “uscățivă” a forței de muncă

Marin CIOBANU, Administratorul principal al Zonei Economice Libere “Bălți”, în dialog cu Valentina URSU la Radio Europa Liberă

Administratorul ZEL Bălți a oferit un interviu postului de Radio Europa Liberă (biroul Chișinău) despre conjunctura economică din țară, în particular despre operaționalitatea mediului de afaceri din țară, a climatului investițional din Republica Moldova în aceste vremuri pandemice, a forței de muncă active în sectorul real al economiei, dar și a aspectului nevralgic al acesteia și anume a sincopelor de calificare profesională a angajaților.

În linii mari, actuala stare pandemică a afectat simțitor activitatea economică, în special a mediului de afaceri și agenților economici din țară, atât pe dimensiunea cererii, cât și pe cea a ofertei de servicii și mărfuri. Mai mult, temperarea piețelor regionale și internaționale a generat o încetinire, pe alocuri chiar și o stopare, a activității economice a multor întreprinderi din țară, în particular a celor care realizează operațiuni de export-import.

Domnul Marin Ciobanu a vorbit și despre activitatea rezidenților din cadrul Zonei Economice Libere Bălți, dar și în general din aria de gestiune a zonelor libere, entități ce sunt calificate de mulți drept “oaze” de creștere și dezvoltare economică și inovațională. Astfel, după o randament total al rezidenților zonei de 20-25% la început de pandemie, operaționalitatea curentă a acestora în prezent este evaluată într-o proporție de cca 80-85%, activitate care a fost reluată odată cu reluarea cererilor pentru producția fabricată în zonă de către companiile internaționale, în special a celora din domeniul automotive.

Mai mult, administratorul ZEL Bălți a vorbit despre slaba calificare a forței de muncă în actualele condiții de piață și activitate economică, menționând faptul că agenții economici cu greu fac față cererilor contemporane pe dimensiunea de pregătire profesională. Astfel, acesta a menționat despre Colegiul de Inginerie din Strășeni, unitate educațional-didactică din subordinea ZEL Bălți care pregătește tineri specialiști în baza modelului dual german de instruire pentru marile companii rezidente din cadrul zonei că Draexlmaier, Gebauer&Griller, Sumitomo Electric Bordnetze SE etc.

Detaliile explicative a dialogului de la Radio Europa Liberă pot fi găsite aici.