Ştiri

DIPLOMĂ DE MERIT admistratorului ZELB, Dl MARIN CIOBANU

Diplomă de merit i-a fost acordată Administratorului principal al Zonei Economice Libere „BĂLȚI”, dlui Marin Ciobanu și director al Colegiului de Inginerie din partea rectorului Universității Tehnice a Moldovei (UTM), prof. univ. dr. hab. Viorel Bostan.

Aceasta i-a fost înmânată pentru remarcabilul spirit de consecvență manifestat cu dedicație în formarea inginerilor Viitorului. Pentru contribuția inestimabilă la perpetuarea valorilor științifice, culturale și inginerești în cadrul UTM, iar prin contribuția dlui Ciobanu Universitatea crește și menține excelența în educație, creație și inovație.

Contextul sărbătorilor de iarnă, marcat de lumină și spiritualitate, ne oferă ocazia să ne exprimăm, într-un fel aparte, aprecierile și profunda considerație față de remarcabilul spirit de consecvență pe care îl manifestați cu dedicație în formarea inginerilor Viitorului”. Ținem să vă mulțumim pentru contribuția inestimabilă la perpetuarea valorilor științifice, culturale și inginerești în cadrul Universității Tehnice a Moldovei și să vă încredințăm că prim implicarea Dvs., UTM crește și menține excelența în educație, creație și inovație, înregistrând realizări și succese notabile în cartea Vremii și inspirându-ne în continuare.

Cu profundă considerațiune și respect,

prof. univ. dr. hab. Viorel Bostan,

rector, Universitatea Tehnică a Moldovei