Ştiri

CINCI MILIOANE DE EURO PENTRU CREAREA PARCULUI DE INOVARE, CERCETARE ȘI DEZVOLTARE ÎN INGINERIE

 

Zona Economică Liberă „Bălți” (ZELB) va contracta cinci milioane de EUR pentru crearea Parcului de Inovare, Cercetare și Dezvoltare în Inginerie (PICDI). Resursele financiare vor fi oferite de BIT Media, entitate parte a concernului austriac EEE Group. Împrumutul va fi acordat pe un termen de 25  ani, fără dobândă bancară. Despre aceasta a transmis Administratorul principal al ZELB, dl Marin Ciobanu, care efectuat recent o vizită Austria unde a avut o întrevedere cu reprezentanții BIT Media.

Banii vor fi direcționați pentru reconstrucția și pregătirea infrastructurii de producere și a spațiilor de birou. Astfel, hala deja existentă, cu o suprafață de cca 3000 m2 și spațiile de birou, cca 3000 m2, urmează să fie renovate și dotate în conformitate cu cerințele și exigențele moderne ale pieței și partenerilor de dezvoltare și a companiilor beneficiare. De asemenea, o parte din resurse sunt destinate pentru implementarea programelor software & hardware în cadrul planului de digitalizare în educație, dar și pentru dezvoltarea unui Program de Master comun în inginerie mecanică și tehnologii digitale în Moldova.

Marin Ciobanu (centru) împreună cu cei patru coproprietari ai BIT Media. 13.12.2019, Austria.

Crearea PICDI, vine ca răspuns la mai multe necesități de dezvoltare economică. Astfel, la etapa actuală carența de profesioniști calificați în cadrul entităților publice de cercetare reprezintă provocarea esențială pe dimensiunea transferului de tehnologie, inovare și cunoaștere dintre spațiul public și cel privat. Mai mult, structurile de cercetare, dezvoltare și inovare din domeniul public nu prea dispun de echipamente adecvate de transfer a elementelor specificate anterior, așa încât cercetarea cu potențial comercial sau social nu este valorificată într-un mod optim și rațional. Respectiv, aspectele de antreprenoriat modern, și în special a celui bazat pe inovare, este relativ redus în Republica Moldova.

Totodată, IMM-urile devin factori determinanți ai creșterii economice, fiind predominante în domeniul industriilor noi și în plină dezvoltare. Întreprinderile mici și mijlocii se identifică, practic, cu sectorul privat, acestea fiind principala sursă de locuri de muncă, de inovație și de productivitate în cadrul economiilor europene.

De aceea, este necesară o abordare științifică, profesionistă a acestora, din perspectivă inovațională, abordare care să determine îmbunătățirea calității, productivității cât și a competențelor antreprenoriale. În vederea realizării obiectivelor din domeniul producerii de noi idei și transformării acestora în practică, activitățile cercetare și dezvoltare în cadrul întreprinderilor ar trebui să ocupe un loc esențial, iar importanța acestei conexiuni rezidă în necesitatea adaptării permanente a întreprinderilor la aspectele inovative din domeniul științei și tehnicii. Astfel, necesitatea creării unui Parc Inovațional de Cercetare și Dezvoltare în Inginerie, este mai mult decât imperativă pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare dinamică și tehnologică avansată a ramurilor economiei naționale, fapt ce rezidă în raționamentul notei date.