Ştiri

Solicitarea ofertei de preț privind executarea lucrărilor de curățire a râului „Bîc” pe un segment de 4,58 km în orașul Strășeni

Administrația Zonei Economice Libere „Bălți”, solicită companiilor specializate ofertă de preț pentru executarea lucrărilor de curățire a râului Bîc pe o lungime de 4,58 km, Sectorul PC 30+00 – PC 75+80, care va include următoarele lucrări:
• Doborârea cu ferăstrăul mecanic a arborilor de rășinoase, foioase moi, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos;
• Scoaterea cu mijloace manuale a cioturilor de rășinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos;
• Săpătura mecanică cu excavator pe șenile de 0,71-1,25 mc, în pământ cu umiditate naturala, descărcare în autovehicule teren categoria II;
• Transportarea încărcăturilor cu autocamioane la o distanta 3 km;
• Săpătură mecanică cu excavator pe șenile de 0,71-1,25 mc, în pământ îmbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descărcare la depozite, teren categoria II;

Criterii și cerințe de calificare:
Ofertantul va include în ofertă următoarele documente/cerințe:
a) Copia Extrasului din Registrul de Stat al Întreprinderilor din Moldova
b) Copia autorizației de activitate
c) Avizul inspecției de stat în construcții privind permisul efectuării lucrărilor
d) Certificat privind lipsa datoriilor la bugetul de stat
e) Prezentarea dovezii privind capacitatea tehnică, umană și experiența specifică pentru ultimii 3 ani de activitate
f) Dovada rulajului pentru ultimii 3 ani cu cifra de afaceri medie de cel puțin 5 milioane lei pentru ultimii 3 ani de activitate
Factorii de evaluare vor fi următorii: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnică-economic.
Anexă:
1. Plan profil longitudinal la curățirea râului Bîc, km 0+000 – 4+580

Alte precizări, precum și caietul de sarcini poate fi solicitat la adresa de e-mail: administration@zelb.md și office@zelb.md sau la nr.de telefon: +373 79774470, persoana de contact Dinu Țurcanu.

Oferta detaliată cu privire la executarea lucrărilor solicitate urmează să fie prezentată până la data de 17 aprilie 2018, ora 17.00 la adresa mun. Strășeni, str. V. Crăsescu. 1, sau la adresa de e-mail: administration@zelb.md sau office@zelb.md.