Ştiri

Zona Economică Liberă “Bălți” solicită oferta de preț pentru lucrările de proiectare a rețelei de captare a apelor freatice și meteoritice

Zona Economică Liberă “Bălți”, invită companiile de proiectare de a depune oferta de preț pentru lucrările de proiectare a rețelei de captare a apelor freatice și meteoritice, pe un teren cu suprafața de 136 ha, amplasat pe str. Aerodromului nr. 1, din mun. Bălți.

1. Date privind ofertele:
a) Prețul ofertei va fi exprimat în MDL, fără TVA (Cota 0% conform codului fiscal art 104, lit. f );
b) Termen de executare a lucrărilor max 30 de zile calendaristice din data semnării contractului

2. Cerințe tehnice:
a) Oferta va include:
– lucrări de proiectare, coordonare și avizare cu instituțiile abilitate, elaborarea devizului
b) Lungimea traseului – 7 – 8 km

3. La oferta se va prezenta obligatoriu:
a) Copia Extras din Registrul de Stat al Întreprinderilor din Moldova
b) Copia Licența
c) Experiență a proiectantului de minim 10 ani

Data limită pentru depunere/ transmitere ofertă: 30 iunie 2017, ora 16.00

Ofertele se vor depune la adresa: MD-3100, mun. Bălți, str. Industrială 4, sau prin e-mail: office@zelb.md și administration@zelb.md