Ştiri

Administrația Zonei Economice Libere ”BĂLȚI” solicită ofertă de preț

Administrația Zonei Economice Libere ”BĂLȚI” solicită companiilor specializate  ofertă de preț pentru servicii de proiectare a sistemului de evacuare a apelor meteorice și drenare a apelor freatice. Teren – 136 ha, amplasat în mun. Bălți, str. Aerodromului, 1.

La oferta se va prezenta obligatoriu:

a) Copia Extras din Registrul de Stat al Întreprinderilor din Moldova;

b) Copia Licența;

c) Copia autorizației de activitate;

d) Scrisori de recomandare;

e) Descrierea obiectelor similare din ultimii 3 ani;

Termenul limită de prezentare a ofertelor este 25 aprilie 2017.

Where to buy human hair wigs?
Beauty forever human hair wigs use 100% virgin hair which https://www.luxywigs.com has not been colored, bleached or permed, so it can last for a long time and looks natural.