Ştiri

Noile modificări şi completări ale Legii nr. 440

Administraţia Zonei Economice Libere „Bălţi”, Vă aduce la cunoștință cu privire la noile modificări şi completări ale Legii nr. 440 din 27 iulie 2001 şi anume:

1.      La articolul 2 în noțiunea „activitate comercială externă”, după textul „importate în zona liberă” se introduce textul „de pe teritoriul Republicii Moldova sau”, avînd următoarea redacţie:

          activitate comercială externă – comercializare angro a mărfurilor importate în zona liberă de pe teritoriul Republicii Moldova sau din afara teritoriului vamal al Republicii Moldova şi livrate la export; comerţ electronic cu mărfuri străine pe pieţele externe, precum şi acordare a diverselor servicii pe aceste pieţe;

2.      Articolul 2 se completează cu o noţiune:

          producție industrială a mărfurilor – producție în al cărei proces materia primă și semifabricatele sînt transformate în produs finit cu utilizarea echipamentelor industriale;

3.      La articolul 6 alineatul (15), textul „licențe (autorizații)” se substituie cu cuvîntul „autorizații”, avînd următorul cuprins:

          Autorizaţia pentru desfăşurarea activităţii în zona liberă nu scuteşte rezidentul de obligaţia de a obţine şi alte autorizații stabilite prin legi.

4.      Articolul 7 se completează cu alineatul (42) avînd următorul cuprins:

          (42) Asupra mărfurilor (serviciilor) care nu au fost prelucrate suficient în zona liberă, la scoaterea lor din zonă pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova se extind prevederile legislaţiei vamale și ale acordurilor internaționale la care Republica Moldova este parte în partea ce se referă la mărfurile importate utilizate pentru producerea mărfurilor autohtone.”

Anexe:

Legea nr. 440 din 27.07.2001.