Ştiri

Zona Economică Liberă ”Bălți” solicită ofertă de preț pentru servicii de audit financiar

Zona Economică Liberă ”Bălți” solicită ofertă de preț pentru serviciile de audit financiar anual.

Companiile sunt rugate să prezinte oferta generală cuprinzând următoarele servicii:

  • verificarea operațiunilor bancare;
  • verificarea evidenței veniturilor și cheltuielilor;
  • verificarea documentelor de evidență a salariilor;
  • verificarea corectitudinii evidenței și eliberării facturilor și a altor documente de strictă evidență;
  • verificarea corectitudinii întocmirii dărilor de seamă către organele fiscale și statistice;
  • auditul financiar general;
  • consultații în evidența contabilă etc.

Așteptăm oferta Dvs. până la data de 24 februarie 2017, ora 16:00, la adresa MD-3100, mun.Bălți, str. Industrială, nr.4 sau pe email: mitu.sorina@zelb.md și la numărul de telefon 060201550.