Ştiri

Rezultatele concursului din 28 ianiuarie 2016

La data de 28 ianuarie 2016, în cadrul ZEL „Bălţi” a avut loc ședința comisiei de concurs pentru selectarea noilor rezidenți, în rezultatul căruia au fost desemnate învingătoare trei întreprinderi cu capital autohton.

1. ”PRODENT-COM” SRL, lider național în domeniul comerțului cu echipament stomatologic.  În cadrul Subzonei nr. 4 a ZEL ”BĂLȚI”, amplasate în or. Strășeni, compania intenționează să dezvolte  proiectul investiţional „Producerea componentelor pentru industria stomatologică”. Această producţie prezintă interes nu numai pentru piaţa externă, unde se planifică a fi exportate 95% din volumul total realizat, dar şi pentru piaţa internă, care este în continuă dezvoltare.

Pentru atingerea capacităţii de producţie planificate, rezidentul urmează să investească 0,25 mln. euro în reconstrucția spațiului de producere pe teritoriul Subzonei nr. 4 a ZEL ”BĂLȚI” și dotarea cu echipament specializat. La prima etapă vor fi create 11 locuri noi de muncă cu un salariu mediu lunar de peste 5 mii lei, iar volumul total al vânzărilor va fi de 0,1 mln. euro anual, dar cu planuri de extindere în următorii 3 ani. Începutul activității este planificat pentru trimestrul III al anului 2016.

2. ”USBA” SA, este proprietarul imobilului din cadrul Subzonei nou-create în or. Cahul, cu proiectul investiţional „Prestarea serviciilor de locațiune a spațiilor industriale și administrative”.

Rezidentul planifică să investească circa 3 milioane euro, pentru reconstrucția halelor industriale, cca 14 mii m.p. la prima etapă și extinderea până la 25 mii m.p. în următorii 3 ani. Cifra de afaceri conform prognozei urmează a fi de cca 0,7 mln. euro. Vor fi create 20 locuri noi de muncă cu un salariu mediu lunar 5000 lei. Întreprinderea intenționează să înceapă activitatea din trimestrul IV al anului 2016.

3. ”LC ENERGIE” SRL, va dezvolta proiectul investiţional „Producerea energiei electrice din surse regenerabile (cu panouri fotovoltaice)” în cadrul Subzonei nr. 5 a ZEL ”BĂLȚI”, amplasate în or. Strășeni.

Rezidentul planifică să investească 1 milion euro pentru procurarea utilajului necesar. Volumul vânzărilor anuale va constitui nu mai puţin de 1 milion Euro, când proiectul va ajunge la capacitatea maximă. Vor fi create 10 locuri noi de muncă cu un salariu mediu lunar 400 euro. Întreprinderea intenționează să înceapă activitatea din semestrul II al anului 2016.