Ştiri

Solicitare oferta de preț lucrari de construcție canal de evacuare a apelor meteorice

Prin prezenta, Administrația Zonei Economice Libere ”BĂLȚI” solicită companiilor specializate oferta de preț pentru construcția canalului de evacuare a apelor meteorice de pe teritoriul Subzonei nr. 3, amplasate în or. Bălți, str. Aerodromului, nr. 1.

Detalii referitoare la volumul lucrărilor și cerințele speciale pot fi ridicate de la sediul Adminitrației ZEL ”BĂLȚI” din or. Bălți, str. Industrială, nr. 4.

Termenul limită de prezentare a ofertelor este 23 decembrie 2015.

Oferta va include obligatoriu:

Copia de pe extrasul esliberat de către CÎS;

Copia de pe licența de activitate;

Deviz elaborat conform standartului național.

 

Persoana de contact: Vasile ȘOLDAN

tel: 023188882

fax: 03188880

e-mail: soldan.vasile@zelb.md