Ştiri

Reconfirmarea suportului partenerilor externi pentru crearea CITA ZEL "BALTI"

În data de 20 februarie 2014, dl Marin Ciobanu s-a întâlnit în Germania cu Prof. Herfried Schneider reprezentant al Universității Tehnice Ilmenau și conducerea Agenţiei de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ).

Ținem să amintim faptul că, crearea CITA ZEL ”BĂLȚI” este un proiect inițiat de ZEL ”Bălți” în parteneriat cu Universitatea Tehnică Ilmenau din Germania, Academia de Meserii din Eisenach și Universitatea Tehnică a Moldovei. Iar GIZ și-a manifestat interesul pentru a acorda un suport financiar în  dotarea cu echipament modern a sălilor de curs și amenajarea spațiilor de instruire practică ale Centrului.

Scopul creării și dezvoltării CITA ZEL ”Bălți” este pregătirea  muncitorilor calificați, maiștrilor și managerilor funcționali și operaționali, în baza unui parteneriat eficient între sistemul de învăţământ profesional și mediul de afaceri, pe principiile de funcționare a sistemul de instruire dual german.

În cadrul acestor întrevederi s-au discutat pașii realizați de către partenerii proiectului în vederea atingerii obiectivului stabilit de a deschide ușile CITA pentru primii 50 de studenți deja în septembrie anul curent.

Totodată, a fost efectuată o sinteză a situației curente, fiind stabilite sarcini concrete în realizarea etapei următoare în implementarea proiectului de dezvoltare a CITA ”ZEL ”BĂLȚI”.