Ştiri

Vizita de documentare a reprezentantilor GIZ pentru evaluarea proiectului CITA ZEL "BALTI"

Zona Economică Liberă Bălţi în parteneriat cu Universitatea Tehnică Ilmenau din Germania și Universitatea Tehnică a Moldovei, a iniţiat în anul 2013 Proiectul – pilot ”Centrul de Instruire Tehnică Activă” în cadrul Zonei Economice Libere  ”Bălți” ( în continuare CITA ZEL ”Bălți”).

Crearea CITA ZEL ”Bălți” va contribui activ la instruirea specializată și direcționată a muncitorilor calificați, a maiștrilor și a managerilor funcționali, în baza unui parteneriat eficient între sistemul de învăţământ profesional și mediul de afaceri privat. Rezultatul implementării Proiectului va fi resimțit de către companiile care sunt deja rezidenţi în Zona Economică Liberă ”BĂLȚI”, dar şi de către companiile care intenționează să realizeze, în perioada 2014-2016, proiecte investiționale de circa 50 mln USD, prin dezvoltarea diferitelor activități de producere care vor conduce la crearea a circa 4000 locuri noi de muncă. Totodată, impactul Proiectului se va răsfrânge pozitiv şi asupra companiilor autohtone, contribuind la creşterea productivităţii şi eficienţei acestora prin asigurarea cu forţă de muncă calificată.

Mai mult ca atât, în cadrul CITA ZEL ”Bălți”, cu suportul partenerilor Proiectului va fi creată prima Academie de Meserii din Moldova – entitate de studii tehnice speciale, orientată spre formarea profesională a muncitorilor în baza sistemului de instruire dual şi trial, bine cunoscut în Europa (Germania).

Acoperirea financiară a implementării Proiectului va fi asigurată prin contribuția principalilor parteneri ai Proiectului CITA ZEL ”Bălți”, și anume: Guvernul Republicii Moldova, Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ) şi companiile – partenere.

Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea bugetului pentru 2014, care prevede suma de 3 milioane lei, destinată pentru acoperirea parţială a costurilor de reconstrucție capitală și adaptarea spațiilor existente, care, conform devizului de cheltuieli, sunt estimate la 12 milioane lei. Restul sumei va fi bugetată pe parcursul anului curent.

Totodată, Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei GIZ și-a manifestat interesul faţă de acest Proiect prin acordul de a contribui cu suma de 2 mln. euro, sub formă de grant, la dotarea sălilor de curs și a laboratorului cu echipament modern, la asigurarea cu soft-uri și programe specializate, precum şi la amenajarea spațiilor de instruire practică în cadrul CITA ZEL ”Bălți”.

În perioada 20-24 ianuarie 2014, pentru evaluarea finală a Proiectului, sub conducerea Prof. Herfried Schneider de la Universitatea Tehnică din Ilmenau (Germania), a fost efectuată ultima vizită a reprezentanților GIZ, Dna Sylvia Buhl (manager de proiect) și Dna Constant Mayer (responsabilă pentru proiectele de dezvoltare public–private). În cadrul vizitei au fost organizate multiple întruniri cu partenerii CITA ZEL ”Bălți” din partea Republicii Moldova, în special cu Ministerul Economiei, cu Ministerul Educaţiei şi întreprinderile private care şi–au manifestat intenţia de a participa la acest Proiect în calitate de companii – partenere. Toţi participanţii au manifestat un interes sporit faţă de crearea şi dezvoltarea CITA ZEL ”Bălți”, cu asigurarea suportului organizatoric şi financiar pentru implementarea cu succes a Proiectului-pilot de instruire în baza sistemului German de instruire profesională, care ulterior va fi posibil de multiplicat pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Reprezentanţii GIZ au rămas foarte impresionaţi de entuziasmul şi importanţa Proiectului pentru Republica Moldova şi la rîndul său şi –au exprimat gătinţa de a transmite cele mai înalte aprecieri factorilor de decizie a Agenţiei de Cooperare a Germaniei (GIZ), care în baza rezultatului acestei evaluări vor lua decizia de a oferi sau nu grantul în mărime de cca. 2 mln euro.