Ştiri

Consolidarea Cooperării între ZEL și ANOFM

La 14 Ianuarie curent, în cadrul inițiativei „Consolidare a Cooperării între Zonele Economice Libere și Agenţia Naţională pentru Ocupare a Forţei de Muncă”, în incinta Zonei Economice Libere Bălţi s-a desfăşurat prima întrunire din cele şapte planificate cu administratorii ZEL din Moldova, cu scopul stimulării, stabilirii și menținerii unei cooperări durabile dintre ZEL şi ANOFM. Această iniţiativă este susţinută de serviciul Public de Angajare din Suedia, în calitate de unitate de coordonare şi implementare a proiectului “Consolidarea capacităţilor de gestionare a migraţiei în Republica Moldova” din cadrul Parteneriatului de Mobilitate cu UE, a cărui beneficiar este Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM).

Datorită  unei colaborări de succes dintre ANOFM şi ZEL Bălți realizate pe parcursul ultimilor ani, punctul de pornire al iniţiativei s-a lansat printr-un schimb de informaţii cu privire la serviciile prestate de către ANOFM și cerințele specifice ale companiilor rezidente în ZEL, fapt ce va contribui la consolidarea capacităţilor ANOFM, în vederea gestionării migraţiei persoanelor revenite în țară, reintegrarea lor socială şi economică și îmbunătățirea relațiilor cu angajatorii.

În cadrul acestei întruniri, echipa proiectului, managementul de vârf al ANOFM, specialiștii din cadrul serviciului de lucru cu angajatorii, au venit cu o descriere succintă a serviciilor ANOFM și un diagnostic teritorial al conlucrării cu ZEL Balti. Administrația ZEL la rândul său şi-a prezentat așteptările, dar și problemele cu care se confruntă în procesul de atragere a investitorilor străini, în special cu referire la aşteptările angajatorilor faţă de forţa de muncă calificată şi disponibilă în Republica Moldova. Un moment important al întrunirii a fost prezentarea Centrului de Instruire Tehnică Activă, proiect iniţiat de către administraţia ZEL Bălţi, împreună cu întreprinderile rezidente şi în parteneriat cu Ministerul Economiei, Ministerul Educației, Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea Tehnică Ilmenau din Germania, ce constă în pregătirea specialiștilor și muncitorilor pentru companiile rezidente, în particular, și pentru ramurile economiei naționale, în general, utilizând metodele sistemului de instruire dual și trial.

Scopul final al acestor întruniri constă nu doar în familiarizarea cu necesitățile și așteptările specifice ale companiilor rezidente în ZEL, dar și dezvoltarea unei strategii proactive din partea ANOFM față de investitorii străini, care necesită o abordare personalizată, reprezentând angajatori mari pe piața forței de muncă, astfel contribuind şi la asigurarea continuă a creșterii economice a Republicii Moldova și a Zonei Economice Libere Bălți.