Ştiri

Au fost puse bazele colaborării ZEL ”BALȚI” cu Universitatea Tehnică din Ilmenau (Germania)

 

La invitația Administrației Zonei Economice Libere ”BĂLȚI”, astăzi a avut loc o vizită a reprezentanților conducerii Universității Tehnice din Ilmenau (Thüringen, Germania) în cadrul Subzonei nr. 4, amplasată în or. Strășeni. Grupul a fost condus de Rectorul Universității, Prof. Dr. rer. nat. habil. Dr. h. c. Prof. h. c. Peter Scharff. Din delegație au mai făcut parte Prof. em. Herfried M. Schneider și Dr. Frank O. March, Directorul școlii internaționale a Universității.

În cadrul evenimentului, Administratorul principal al ZEL ”BĂLȚI”, dl. Marin CIOBANU, a realizat o prezentare succintă a activității Zonei Economice Libere ”BĂLȚI”. În prezentare s-a făcut referință la planul de dezvoltare în cadrul acestei locații a Centrului de Instruire Tehnică Activă. Centrul va pregăti specialiști și muncitori pentru companiile rezidente în particular și pentru ramurile economiei naționale în general, utilizând metodele sistemului de instruire duală. Totodată, a fost menționată importanța implementării acestui sistem modern de instruire pentru sporirea atractivității investiționale și dezvoltarea factorului uman.

Dl. Rector și-a arătat disponibilitatea de a pune bazele unui parteneriat durabil între Universitate și ZEL ”BĂLȚI”, prin crearea în cadrul Centrului a unei Academii de Meserii. Administrația ZEL ”BĂLȚI” a primit asigurări că va dispune de tot suportul logistic și teoretic necesar dezvoltării componentei academice a viitorului Centru și pentru elaborarea curiculei de studiu. S-a convenit ca în următoarele două luni, Administrația ZEL ”BĂLȚI” va efectua o vizită de documentare în Germania, pentru a lua cunoștință de activitatea Universității și a două Academii de Meserii ce există în Thüringen, dar și pentru a întocmi un plan de acțiuni pentru dezvoltarea cu succes a proiectului.  

 

Notă: Universitatea Tehnică din Ilmenau (Germania) (www.tu-ilmenau.de) este fondată în anul 1894, are 5 Facultăți și instruește cca. 7200 studenți dintre care 1650 sunt veniți dinafara Germaniei. Instruirea are loc în așa domenii ca: Electrotehnica și Tehnologii Informaționale; Informatica și Automatizări; Mecanica și Construcții de mașini; Matematica și Științe ale Naturii; Științe Economice. Conform datelor statistice, fiecare profesor a atras cca. 0,5 mln euro investiții în Universitate, fiind create cele mai moderne laboratoare, centre științifice de cercetare, centre de testări și de calcul. Cercetările cele mai relevante sunt realizate în domeniul nano-tehnologiilor și micro-mecanicii.