Ştiri

Ședința Consiliului Consultativ pe lîngă Ministerul Economiei din 5 decembrie 2012

În data de 5 decembrie 2012, Administratorul principal al Zonei Economice Libere ”BĂLȚI”, dl. Marin CIOBANU a participat la ședința extinsă a Consiliului Consultativ pe lîngă Ministerul Economiei cu tema ”Politica comercială și perspective pentru mediul de afaceri”.

La ședință au fost prezentate trei rapoarte:

  1. ”Obiectivele politicii bugetar-fiscale în contextul viitorului Cadru Bugetar pe Termen Mediu 2014-2016” – Dl. Valeriu LAZĂR, Viceprim-ministru, Ministrul Economiei
  2.  ”Evoluția negocierilor pe marginea Acordului de comerț liber aprofundat și cuprinzător: impact și beneficii pentru industriile naționale” – Dl. Octavian CALMÎC, Viceministrul Economiei
  3. ”Realizări și provocări în procesul de implementare a Planului de acțiuni pentru eliminarea barierelor netarifare în calea comerțului” – Dl. Octavian CALMÎC, Viceministrul Economiei

Participanții la ședință au avut posibilitatea să-și expună părerea asupra rapoartelor prezentate.  În finalul ședinței s-a convenit ca propunerile ce urmează a fi luate în calcul la semnarea Acordului de comerț liber aprofundat și cuprinzător să fie înaintate în format eletronic, în prealabil fiind consultate cu întreprinderile ramurale.

Where to buy human hair wigs?
Beauty forever human hair wigs use 100% virgin hair which https://www.luxywigs.com has not been colored, bleached or permed, so it can last for a long time and looks natural.