Ştiri

Ședința Consiliului Consultativ pe lîngă Ministerul Economiei din 5 decembrie 2012

În data de 5 decembrie 2012, Administratorul principal al Zonei Economice Libere ”BĂLȚI”, dl. Marin CIOBANU a participat la ședința extinsă a Consiliului Consultativ pe lîngă Ministerul Economiei cu tema ”Politica comercială și perspective pentru mediul de afaceri”.

La ședință au fost prezentate trei rapoarte:

  1. ”Obiectivele politicii bugetar-fiscale în contextul viitorului Cadru Bugetar pe Termen Mediu 2014-2016” – Dl. Valeriu LAZĂR, Viceprim-ministru, Ministrul Economiei
  2.  ”Evoluția negocierilor pe marginea Acordului de comerț liber aprofundat și cuprinzător: impact și beneficii pentru industriile naționale” – Dl. Octavian CALMÎC, Viceministrul Economiei
  3. ”Realizări și provocări în procesul de implementare a Planului de acțiuni pentru eliminarea barierelor netarifare în calea comerțului” – Dl. Octavian CALMÎC, Viceministrul Economiei

Participanții la ședință au avut posibilitatea să-și expună părerea asupra rapoartelor prezentate.  În finalul ședinței s-a convenit ca propunerile ce urmează a fi luate în calcul la semnarea Acordului de comerț liber aprofundat și cuprinzător să fie înaintate în format eletronic, în prealabil fiind consultate cu întreprinderile ramurale.