Ştiri

Întrevedrea Administratorilor ZEL cu Prim-ministrul Vlad FILAT

În data de 4 decembrie 2012, Administratorul principal al Zonei Economice Libere ”BĂLȚI”, dl. Marin CIOBANU și conducerea companiei DRAEXLMAIER, rezident al ZEL ”BĂLȚI” au participat la o întrevedere cu Prim-ministrul Republicii Moldova, dl. Vlad FILAT.

La întrevedere au mai participat: administratorii și rezidenții celorlalte șase Zone Economice Libere din Republica Moldova, ministrul Finanțelor, Veaceslav NEGRUȚA, șeful Serviciului Vamal, Tudor BALIȚCHI, Directorul Inspectoratului Fiscal de Stat, Nicolae VICOL și reprezentanții echipei de atragere a investițiilor din cadrul Cancelariei de Stat.

În debutul întîlnirii, Premierul a menționat că scopul acesteia este de a discuta deschis despre problemele existente în domeniu și de a examina căile de depășire a acestora, inclusiv la nivel de inițiative privind modificarea legislației pentru a avea reglementări clare în ceea ce privește activitatea economică, desfășurată în cadrul Zonelor Economice Libere (ZEL) din Republica Moldova.

Reprezentanții celor nouă ZEL din țara noastră au apreciat invitația Prim-ministrului de a pune în discuție subiectele de interes comun. Ei au punctat o serie de aspecte care, în opinia lor, împiedică buna desfășurare a activității întreprinderilor din ZEL. Printre principalele probleme enunțate se numără: interpretarea diferită a prevederilor legislației la capitolul deductibilității cheltuielilor și facilităților acordate de către angajator; necesitarea simplificării procedurilor legate de înregistrarea vamală a mărfurilor în ZEL și recunoașterea faciltăților vamale la expirarea contractelor în aceste zone; scoaterea din ZEL a utilajelor și a diferitor aparate electrice pentru reparație; reglementarea procedurii de distrugere (evacuare) a  rebutului (deșeurilor) etc. Participanții au opinat că acestea și alte probleme sînt cauzate de imperfecțiunea cadrului normativ și legal în vigoare și au înaintat propuneri în vederea îmbunătățirii acestuia.

La rîndul său, reprezentanții instituțiilor statului au informat despre măsurile care se întreprind în vederea înlăturării carențelor normative ce țin de reglementarea de ordin fiscal și vamal a activității întreprinderilor rezidente ale ZEL.

Premierul a solicitat instituțiilor responsabile examinarea tuturor propunerilor și sugestiilor parvenite și analiza detaliată a condițiilor de activitate în ZEL. Vlad FILAT a dispus elaborarea, în regim de urgență, a proiectului de modificare a legislației în vederea simplificării procedurilor de înregistrare vamală a livrărilor de mărfuri autohtone în/din ZEL. Premierul a mai cerut instituțiilor responsabile să înainteze propuneri privind motivarea întreprinderilor de a deschide noi locuri de muncă și de a crea condiții bune pentru angajați.

Totodată, Premierul a atenționat asupra necesității asigurării unui climat de cooperare sănătos între instituțiile statului și agenții economici, precizînd  că în acest scop ambele părți trebuie să manifeste responsabilitate și respect. Prim-ministrul a subliniat că Guvernul este interesat de asigurarea unei conlucrări eficiente cu reprezentanții mediului de afaceri.