Ştiri

Intrevederea conducerii DRAEXLMAIER cu Prim-ministru

În data de 22 noiembrie 2012, în incinta Guvernului Republicii Moldova a avut loc o ședință de lucru condusă de către Prim-ministrul Republicii Moldova, dl. Vlad FILAT la care au participat Administratorul principal al Zonei Economice Libere ”BĂLȚI”, dl. Marin CIOBANU și conducerea companiei DRAEXLMAIER, rezident al ZEL ”BĂLȚI”.

În cadrul şedinţei, s-a discutat despre situaţia creată în ceea ce ţine de activitatea companiei „Draexlmaier” prin prisma acţiunilor organelor fiscale. Conducerea companiei şi cea a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat au prezentat Premierului situaţia în detaliu, menţionînd că motivul pentru care s-a ajuns aici este imperfecţiunea reglementărilor din domeniu. S-a convenit că impedimentele depistate să fie înlăturate, astfel încît să fie asigurate condiţii optime pentru activitatea investitorului.

Premierul Vlad FILAT a spus că pentru R. Moldova fiecare investiţie este importantă, iar Guvernul întotdeauna a fost deschis şi dispus că creeze condiţii cît mai favorabile pentru ca oamenii de afaceri să lanseze afaceri în ţara noastră.

Prim-ministrul a dispus crearea unui grup de lucru cu participarea administratorilor zonelor economice libere din ţara noastră, a specialiştilor Ministerului Finanţelor, Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Serviciului Vamal, ai reprezentanţilor Cabinetului Prim-ministrului, care să examineze problemele cu care se confruntă rezidenţii ZEL din cauza imperfecţiunilor legislaţiei şi care să vină cu un set de propuneri vizavi de modificarea legislaţiei pentru a evita interpretările ambigue.

Prim-ministrul a solicitat să fie informat în permanenţă despre eventuale situaţii create ca urmare a imperfecţiunii legislaţiei, precizînd că Guvernul R. Moldova va întreprinde toate acţiunile pentru ca mediul de afaceri din ţara noastră să se dezvolte, iar cetăţenii R. Moldova să beneficieze de rezultate.