Ştiri

Rezultatele concursului din 14 august 2012

La data de 14 august 2012, Administrația Zonei Economice Libere “BĂLȚI” a desfăşurat un nou concurs de selectare a rezidenţilor. Conform rezultatelor concursului, învingătoare au fost declarate companiile ÎCS ”TADDEI ENGINEERING” SRL, ”MARSHARCON” SRL, ”REGLATRANS” SRL si ”SECOLUL XXI” SRL.

Compania ÎCS ”TADDEI ENGINEEERING” SRL este o întreprindere cu capital stăin în proporție de 100%, fiind componentă a grupului de companii EDIMO, cu sediul central în Italia (www.gruppoedimo.it).

Grupul de companii EDIMO este un lider în piața europeană a serviciilor de construcție a obiectivelor industriale, construcțiilor metalice din oțel și aluminiu și producerea elementelor prefabricate din beton armat. În prezent, în cadrul reprezentanțelor companiei activează cca. 500 angajați, iar cifra anuală de afaceri depășește suma de 200 mln euro

În cadrul ZEL ”BĂLȚI” acesta va desfașura activitatea de producere a prefabricatelor din beton armat care vor fi livrate în piața locală și CSI.

Volumul investițiilor se va ridica la cca. 15 mln. euro pentru construcția halei de producție și spațiilor de birou (cca. 10 mii m2) și procurarea utilajului modern.

Volumul anual al vînzărilor va constitui cca. 6 mln euro. Salariul minim se planifică a fi de 6 mii lei, cu un număr de angajaţi de aproximativ 100 persoane. Începutul activității in cadrul ZEL „BĂLȚI” este planificat pentru semestrul II al anului 2013.

Compania ”MARSHARCON” SRL este o întreprindere autohtonă specializată în prestarea serviciilor de construcții, producerea betonului și comerțul cu materiale de construcții pe piața locală.

În cadrul ZEL „BĂLȚI” acesta va desfașura activitatea de construcție a halelor industriale pentru rezidenții acesteia.

Volumul investițiilor inițial se va ridica la cca. 1 mln. euro pentru construcția unei hale industriale dotată cu spații de birou cu suprafața totală de cca. 2,5 mii m2.

Volumul anual al vînzărilor va constitui cca. 1,5 mln lei. Salariul mediu se planifică a fi de 5 mii lei, cu un număr de angajaţi de aproximativ 20 persoane. Începutul activității in cadrul ZEL „BĂLȚI” este planificat pentru trimestrul III al anului 2013.

 

Compania ”REGLATRANS” SRL este o întreprindere autohtonă specializată în prestarea serviciilor de brokeraj vamal pe teritoriul Republicii Moldova și care este fondată și activează din anul 2006.

În cadrul ZEL „BĂLȚI” acesta va presta servicii de brokeraj vamal pentru rezidenții acesteia.

Volumul investițiilor inițial se va ridica la cca. 5 mii euro pentru dotarea biroului cu tehnică și echipament specializat.  

Volumul anual al vînzărilor va constitui cca. 0,3 mln lei. Salariul mediu se planifică a fi de 5 mii lei, cu un număr de angajaţi de aproximativ 3 persoane. Începutul activității in cadrul ZEL „BĂLȚI” este planificat pentru trimestrul III al anului 2012.

 

Compania ”SECOLUL XXI” SRL este o întreprindere autohtonă specializată în prestarea serviciilor de brokeraj vamal pe teritoriul Republicii Moldova și care este fondată și activează din anul 1994. Activitatea de bază a fost crearea şi organizarea funcţionării depozitelor vamale, perfectarea operaţiunilor de export/import. Servicii de brokeraj vamal compania le prestează din anul 1997 prin filiale şi reprezentanţe ei, amplasate în posturile vamale de frontieră și interne.

În cadrul ZEL „BĂLȚI” acesta va presta, inițial servicii de brokeraj vamal pentru rezidenții acesteia, iar ulterior activitatea va fi extinsă.

Volumul investițiilor inițial se va ridica la cca. 7 mii euro pentru dotarea biroului cu tehnică și echipament specializat.  

Volumul anual al vînzărilor va constitui cca. 2,4 mln lei. Salariul mediu se planifică a fi de 5,5 mii lei, cu un număr de angajaţi de aproximativ 6 persoane. Începutul activității in cadrul ZEL „BĂLȚI” este planificat pentru trimestrul III al anului 2012.