Ştiri

Întrevederea Administratorului principal al Zonei Economice Libere ”BĂLȚI” cu Ministrul Federal German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare

În data de 29 mai 2012, Administratorul principal al Zonei Economice Libere ”BĂLȚI”, dl. Marin CIOBANU a avut o întrevedere cu dl. Dirk Niebel, Ministrul Federal German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare.

În cadrul discuției, de către dl. Ciobanu a fost prezentată sinteza a trei proiecte economice relevante ce pot fi dezvoltate cu succes în cadrul ZEL ”BĂLȚI” și au fost precăutate posibilitățile de identificare a căilor de valorificare a acestora. Spre final, s-a hotărît ca în viitorul apropiat, Administratorul principal al ZEL ”BĂLȚI” să meargă în Germania pentru o întrunire repetată, la care să fie pus la punct planul viitoarei cooperări și să prezinte proiectele economice în detaliu. 

Imediat după întrunirea cu dl. Dirk Niebel, a avut loc o întrunire cu reprezentanții Asociației GET-Moldova (German Economic Team) www.get-moldova.de, d-nii Ricardo Giucci și Joerg Radeke. Această asociație are ca scop asistența Guvernului Republicii Moldova în îmbunătățirea precesului de reforme în vederea unei dezvoltări economice durabile.

Scopul întrunirii a fost identificarea problemelor în procesul de atragere a investițiilor străine directe în Republica Moldova și înlăturarea acestor obstacole prin elaborarea cadrului legal și normativ adaptat la necesitățile actuale ale procesului investițional transnațional.