Ştiri

Zona Economică Liberă ”BĂLȚI” în cadrul Forumului Economic Interregional

     În perioada 28–29 martie 2012, în mun. Bălți s-a desfășurat Forumul Economic Interregional Moldo-Român „Promovarea potenţialului economic şi crearea oportunităţilor de atragere a investiţiilor în Regiunea de Dezvoltare Nord”.

     Administrația Zonei Economice Libere ”BĂLȚI” a avut rolul de co-organizator al evenimentului în cauză, iar administratorul principal al ZEL ”BĂLȚI”, dl. Marin CIOBANU a fost moderator în cadrul panelului nr. 1, cu tematica Oportunităţi investiţionale în Zonele Economice Libere din Regiunea de Dezvoltare Nord” și a ținut o alocațiune prin care a adus la cunoștință participanților, avantajele dezvoltării afacerilor în Republica Molodva în general și în cadrul ZEL ”BĂLȚI”, în particular (Gasiți prezentarea AICI).

     Forumul a fost organizat de ADR Nord din Republica Moldova şi ADR Vest din România, sub patronajul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor. La forum au participat peste 200 de persoane, oameni de afaceri din România şi din Republica Moldova, reprezentanţi ai ministerelor din Republica Moldova, membri ai Consiliilor Regionale pentru Dezvoltare din Republica Moldova, ambasadori, reprezentanți ai Consulatului General al României din Bălți, reprenzentanți ai ONG-urilor din Republica Moldova, parteneri ai ADR Nord etc.

    Participanții au dezbătut în cadrul sesiunilor interactive aspectele turismului în Regiunea de Dezvoltare Nord a țării, investițiile-cheie pentru economia regiunii, inclusiv în sectorul transporturilor și infrastructurii drumurilor, în sectorul agroalimentar, în Zonele Economice Libere, precum și necesitatea elaborării Planurilor Urbanistice Generale.

    Scopul evenimentului a fost identificarea oportunităților de colaborare și cooperare economică cu Regiunea Vest din România prin crearea parteneriatelor economice și stabilirea contactelor comerciale.