Ştiri

Solicitare oferta de preț pentru construcția drumului de acces către ZEL „Bălți” în or. Strășeni

Detalii referitoare la volumul lucrărilor și cerințele speciale pot fi ridicate de la sediul Adminitrației ZEL „BĂLȚI” din or. Bălți, str. Industrială, nr. 4.

Termenul limită de prezentare a ofertelor este 01.02.2012.

Oferta va include obligatoriu:

Copia de pe extrasul esliberat de către CÎS;

Copia de pe licența de activitate;

Deviz elaborat conform standartului național.

 

Persoana de contact: Vasile ȘOLDAN

tel: 023188882

fax: 03188880

e-mail: soldan.vasile@zelb.md