Ştiri

Vizitatori de prim rang în cadrul ZEL BĂLȚI

     Astăzi, Administrația Zonei Economice Libere ”BĂLȚI”, a fost vizitată de către Excelența Sa, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențial al Statelor Unite ale Americii la Chișinău, d-l William H. MOSER, în vederea identificării posibilităților de dezvoltare a activității investiționale de către companiile din SUA în cadrul ZEL ”BĂLȚI”. Scopul vizitei a fost informarea companiilor din SUA referitor la oportunitățile investiționale în Republica Moldova, și nemijlocit în cadrul ZEL ”BĂLȚI”, precum și stabilirea parteneriatelor între companiile din Republica Moldova și SUA.

      Administratorul principal al ZEL ”BĂLȚI”, dl. Marin CIOBANU a făcut referință la careva avantaje importante ale Republicii Moldova, și anume:

–  poziționarea geografică favorabilă a Republicii Moldova, și nemijlocit a ZEL BĂLȚI pentru dezvoltarea activităților de producție și comerciale internaționale;

–  forța de muncă disponobilă în regiune;

–  acordurile de comert liber în cadrul C.S.I. și a Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est;

–  Preferinţele Comerciale Autonome oferite de către UE.

      Partea americană a manifestat un interes sporit pentru proiectele ce țin de dezvoltarea infrastructurii pentru desfășurarea afacerioor de către companiile mici și mijlocii, în cadrul subzonei nr. 3.

     Cu directorul USAID Moldova, dl. Kent LARSON  s-a discutat problema dezvoltării unui complex agroindustrial (hală de sortare și ambalare a fructelor și legumelor, dotată cu depozite frigorifice) pentru utilizarea acestuia de către fermierii autohtoni, în vederea îmbunătățirii calității produselor acestora și eventualul export pe piața UE și CSI.

      Acestă vizită a fost rezultatul acțiunilor de promovare pe plan internațional a oportunităților investiționale oferite de cătere Administrația ZEL ”BĂLȚI” companiilor străine în colaborare cu Ministerul Economiei, desfășurate în conformitate cu STRATEGIA DE ATRAGERE A INVESTIŢIILOR STRĂINE DIRECTE ÎN ZONA ECONOMICĂ LIBERĂ “BĂLŢI””.