Ştiri

ZEL BALTI vizitata de E.S. Ambasadorul RPC

     Astăzi, Administrația Zonei Economice Libere ”BĂLȚI”, a fost vizitată de către Excelența Sa, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențial al Republicii Populare Chineze la Chișinău, d-l Fang Li, în vederea identificării posibilităților de dezvoltare a activității investiționale de către companiile din China în cadrul ZEL ”BĂLȚI”. Scopul vizitei a fost informarea companiilor din China referitor la oportunitățile investiționale în Republica Moldova, și nemijlocit în cadrul ZEL ”BĂLȚI”, precum și stabilirea parteneriatelor între companiile din Republica Moldova și China.

     Administratorul principal al ZEL ”BĂLȚI”, dl. Marin CIOBANU a făcut referință la careva avantaje importante ale Republicii Moldova, și anume:

–  poziționarea geografică favorabilă a Republicii Moldova ce oferă o platformă investițională deosebită, cu oportunități de prima clasa la export spre UE și țările CSI. Astfel pe de o parte, de la 1 martie 2008 Republica Moldova beneficiază de un regim comercial  preferenţial, cu un grad sporit de liberalizare, acordat în mod unilateral de Uniunea Europeană și pe de alta parte, Republica Moldova a semnat 16 acorduri de comert liber în cadrul C.S.I. și a Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est;

–  Regimul comercial al Preferinţelor Comerciale Autonome oferă acces liber pe piaţa Uniunii Europene, cu condiţia că exporturile din Republica Moldova îndeplinesc regulile Uniunii Europene privind originea mărfurilor. Acesta este extins asupra unui grup de peste 12000 unităţi şi include practic toate produsele enumerate în Nomenclatorul Combinat de Bunuri, inclusiv majoritatea produselor industriale, agricole si piscicole. În urma obţinerii regimului Preferinţelor Comerciale Autonome în relaţiile economice cu Uniunea Europeana, Moldova este unica ţară din spaţiul Comunităţii Statelor Independente care a atins un asemenea nivel de cooperare în raport cu Uniunea Europeană.

    Partea chineza a manifestat un interes sporit pentru proiectele ce țin de construcția Parcului Industrial și Centului Logistic Internațional în cadrul subzonei nr. 3, dar și a dezvoltării unui centru complex socio-economic (China Town) în nemijlocita apropiere a acesteia. Complexul respectiv va include spații comerciale, de birou și expoziționale, depozite logistice, la care se mai adaugă un hotel, cafenele, restaurante, bănci comerciale, după exemplul celor două complexe finalizate recent în apropierea mun. București, Romania (China Town Romania (100 mln. euro) și Dragonul Roșu (6,1 mln. euro)).

    Totodată, din partea Excelenței Sale, d-lui FANG Li în adresa Administratorului principal al ZEL ”BĂLȚI”, a fost lansată invitația de participare la trei evenimente importante ce vor avea loc în China în luna septembrie a.c., și anume:

1-5 septebrie – Forumul Euroasiatic cu participarea a 42 de state;

5-6 septembrie – Forumul Asia de Est;

8 septembrie – Forumul Investitorilor.

    În același context, au fost oferite garanții în privința suportului pentru organizarea întrunirilor bilaterale între Administratorul ZEL ”BĂLȚI” și membrii Guvernului RPC din parte E.S. Abasadorului Extraordinar și Plenipotențial, d-lui FANG Li.

   Acestă vizită a fost rezultatul acțiunilor de promovare pe plan internațional a oportunităților investiționale oferite de cătere Administrația ZEL ”BĂLȚI” companiilor străine, în colaborare cu Ministerul Economiei, desfășurate în conformitate cu STRATEGIA DE ATRAGERE A INVESTIŢIILOR STRĂINE DIRECTE ÎN ZONA ECONOMICĂ LIBERĂ “BĂLŢI””. 

 

Zona Economică Liberă ”BĂLȚI”

www.zelb.md