Ştiri

Anunțarea desfășurării concursului

Administraţia Zonei Economice Libere ”Bălţi”

      Anunţă concus pentru selectarea rezidenţilor Zonei Econoice Libere ”BĂLŢI”, care se va desfăşura săptămânal, în incinta sediului Administraţiei Zonei Economice Libere ”BĂLŢI” din str. Industrială, 4, mun. Bălţi. 

       Propunerile candidaţilor participanţi la concurs vor fi înaintate până în ultima zi, precedentă zilei desfăşurării concursului, ora 16.00 la sediului Administraţiei Zonei Economice Libere ”BĂLŢI” din str. Industrială, 4, mun. Bălţi, în două exemplare (limba de stat, rusă sau engleză), care includ:

–    cererea, adresată Administratorului Principal, privind admiterea la concursul de selectare;

–    copia certificatului de înregistrare în calitate de subiect al activităţii antreprenoriale în Republica Moldova, eliberat de către Camera Înregistrării de Stat sau scrisoare de garanţie privind constituirea şi înregistrarea persoanei juridice respective, în caz de învingere la concurs;

–   copia documentului de achitare a taxei de participare la concurs;

–   proiectul investiţional sau business-planul pentru 2-3 ani de activitate, în care s-a ţinut cont de activitatea în condiţiile zonei;

–   intenţia de a participa la dezvoltarea teritoriului (infrastructurii) Zonei libere în corespundere cu condiţiile concursului sau lista de obiecte prioritare, propuse de către Administraţie;

–   numele şi prenumele persoanelor autorizate să acţioneze în numele participanţilor la concurs şi să semneze documentele juridice;

–   extrasul eliberat de Camera Înregistrării de Stat;

–   copia actului de identitate valabil al directorului;

–   scurtă informaţie despre participant;

–   copia bilanţului contabil pentru ultimul an de activitate;

–   posibilităţi de sponsorizare;

–   candidaţii care nu au proprietăţi imobiliare în cadrul zonei libere vor prezenta un antecontract în care vor fi stipulate condiţiile de arendă a spaţiului, iar proprietarii de imobile – acte care atestă dreptul de proprietate.

      Taxa de participare la concurs constituie 400 EURO. Achitarea se face în lei moldoveneşti conform cursului oficial al BNM la ziua achitării, cu rotungire până la un număr întreg. Decontarea se va realiza la contul curent al Zonei Economice Libere ”BĂLŢI”:

Banca:

Victoriabank SA, fil. nr.1, mun. Bălţi 

Codul băncii:

VICBMD2X740

Cont de decontare:

2224801435

Beneficiar:

Zona Economică Liberă ”BĂLŢI”

Cod fiscal:

30967126

Destinaţia plăţii:

Taxa de participare la concursul de selectare a rezidenților

       În cazul în care candidatul inscris la concurs nu este selectat în calitate de învingător, taxa de participare la concurs nu se restituie!

      Informaţii suplimentare referitor la Zona Economică Liberă ”BĂLŢI” şi condiţiile de participare la concurs, pot fi obţinute de luni până vineri de la ora 9.00 până la ora 17.00 la următoarele numere de telefon: +373 231 88 882; mob: +373 602 01 555.