Subzona nr. 4

Subzona nr.4, or. Strășeni, str. V. Crăsescu nr. 1

În Octombrie 2012 are loc extinderea ZEL „Bălți” în or. Strășeni. În conformitate cu Legea Parlamentului Nr. 193 din 05.10.2012, în componența ZEL „Bălți” a fost inclus terenul cu suprafața de 12,00 hа, am-plasat pe str. V. Crăsescu nr. 1, or. Străşeni (subzona nr. 7). Totodată, suprafața subzonei nr. 1 din or. Bălți a fost extinsă până la 2,02 ha. Subzona nr.7 este localizată în partea industrială a mun. Strășeni, cu o capacitate de spații de producere de circa 45,000 mp  (2 hale industriale de 35,000 și respectiv 10,000 mp), precum și spațiu administrativ de circa 10,000 mp (o clădire în patru nivele a cîte 2,500 mp fiecare nivel). Este important că pe teritoriul respectiv există toată infrastructura tehnică necesară, precum:

  • Sistem energetic dotat și echipat pentru asigurarea oricărui tip de producere:
  • Complexul electro-energetic poate asigura o capacitate de pînă la 10 MW;
  • Asigurarea categoriei a II-a de fiabilitate a alimentării cu energie electrică;
  • Alimentare continuă și eficientă prin utilizarea anclanșării automate a rezervei;
  • Punct central de distribuție.
  • Gaz natural de presiune medie d=76mm. La necesitate poate fi efectuată racordarea la rețea de presiune înaltă=250 mm;
  • Apă potabilă, livrată prin apeduct nou-construit cu d=160 mm;
  • Sistem de canalizare – în proces de renovare;
  • Acces rapid la internet prin utilizarea tehnologiilor fibră optica, ADSL, 3G, 4G (Moldtelecom, Orange, Moldcell);
  • Telefonie fixă.

Subzona nr.7 este instituita pe un teren de 12 ha ce constituie proprietate privată a întreprinderii SA „CAAN”, respectiv compania este și administratorul spațiilor disponibile pentru locațiune în regim de zonă economică liberă.