Membri - I.P. Colegiul de Inginerie

Colegiului de Inginerie

Învățământ modern

Calificarea profesională de nivel înalt pentru activităţile dintr-o industrie în curs de dezvoltare, reprezintă o condiţie de bază pentru dezvoltarea economică a Republicii Moldova. În timp ce prin cooperarea între Universităţile Tehnice din Chişinău/Moldova şi Ilmenau/Germania pentru aceasta au fost create deja premise pentru instruirea viitoarelor cadre de conducere în domeniul ingineresc şi economic, necesitatea de calificare pentru specialiştii şi cadrele de conducere de nivel mediu şi inferior este foarte mare.

Disponibilitatea lucrătorilor calificaţi atât pentru investitorii străini, cât şi pentru dezvoltarea competitivă a întreprinderilor autohtone reprezintă o provocare existenţială pentru economia Republicii Moldova.
Misiunea Colegiului de Inginerie, este să ofere un învățământ modern, formativ prin interdisciplinaritatea și transdisciplinaritatea domeniilor de studiu fundamentale cu cele aplicative, care contribuie la acumularea cunoștințelor teoretice și practice, precum și la dezvoltarea competențelor profesionale necesare.

Acest fapt va permite absolventului să se integreze cu succes pe piața muncii atât națională, cât și internațională.


MD-3701, Republica Moldova, or. Strășeni, str. V. Crăsescu 1
+373 60 286 086
admitere@colegiu-inginerie.md;
info@colegiu-inginerie.md
http://colegiu-inginerie.md