Făleşti

FĂLEŞTI

Raionul Fălești este amplasat în partea de Nord -Vest a Republicii Moldova, pe o suprafaţă totală de  sau 1072,6. kM2. Raionul Fălești se învecinează cu raioanele Glodeni, Ungheni , Sîngerei şi mun. Bălţi.

Terenurile agricole ale raionului Fălești constituie 80501,79 ha din care: arabil – 57623,2 ha; plantaţii multianuale – 3711,63 ha; păşuni şi fîneţe – 17500,13 ha; pîrloagă – 1666,8 ha.

Raionul Făleşti are 76 localităţi, inclusiv oraşe – 1, localităţi din componenţa oraşului-1, sate (commune) – 32, localităţi din componenţa satelor (comunelor) – 74.

Raionul Făleşti este constituit din 33 primării, (Făleşti, Albineţul Vechi, Bocani, Catranîc, Călugăr, Călineşti, Chetriş, Ciolacu Nou, Egorovca, Făleştii Noi, Glinjeni, Hînceşti, Horeşti, Hiliuţi, Ilenuţa, Işcalău, Izvoare, Logofteni, Mărăndeni, Musteţa, Natalievca, Năvîrneţ, Obreja Veche, Petrosu, Pînzăreni, Pîrliţa, Pompa, Pruteni, Răuţel, Risipeni, Sărata Veche, Scumpia Taxobeni ) în care sunt incluse 76 de Localităţi.

În raionul Făleşti la situaţia actuală activează 12977 agenţi economici, inclusiv: 10755 – gospodării ţărăneşti; 1109 – întreprinderi individuale; 1113 – persoane juridice (499 – SRL, 24 – SA, 590 – alte forme organizatorice). Domeniile principale de activitate ale mediului de afaceri sunt: comerţul, prestări de servicii, transportul, construcţiile, farmaceutica, agricultura etc.

Industria grea a raionului este reprezentată de către 6 întreprinderi : SA „Protos”- producerea ţevilor, prestări servicii; SA „Prut-80”- utilaje, echipamente de prelucrare a lemnului, maşini, articole din metal ,  SA „Uzina de maşini de Salubritate”- echipamente si utilaje pentru întreţinerea drumurilor şi de construcţie, sisteme de irigare, metal şi construcţii, SA „Întreprinderea Specializată de Reparaţie a Tehnicii”- reparatia tehnicii agricole, a tractoarelor, reparatia sistemelor de alimentare a motoarelor Diesel; SRL „Agas- Ros”- comerţ, prestări servicii, confecţii metalice; SRL „Metalgros”- prestări servicii, confecţii metalice.

Industria uşoară a raionului Făleşti este reprezentată de 7 întreprinderi, 6 dintre care sunt cu capital străin: ÎCS ,,Marthatex”- fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, articole textile; ÎCS “Textre” SRL – fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, articole textile; ÎCS ,,Romina Cablaggi” SRL – asamblarea cablurilor electrice pentru automobile; ÎCS „Plastic-Manufacturing” SRL – asamblarea jucăriilor; ÎSC „Gabriedil”- servicii de construcţii, instalarea, reparaţia utilajului pentru ÎCS ,,Romina Cablaggi” , SRL ,,Belig-Service”- articole textile; ÎCS „Excel Manufacturing” SRL- fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, articole textile.

Industria prelucrătoare a raionului Făleşti, este reprezentată de întreprinderea SA „Mold- Nord” Fabrica de Vinuri Făleşti.

La fel, un aport considerabil în dezvoltarea economiei raionului îi revine micului business.


Subzona nr. 9

Subzona nr. 9 – or. Făleşti