Subzona nr. 1

Subzona nr.1, mun.Bălţi, str.Dovator 86

Subzona nr.1 a fost creată pe baza primei fabrici a companiei Draexlamier în Moldova și cuprinde o suprafață de 2,02 ha, dintre care suprafața de 1,52 ha este valorificată anume de principalul rezident al ZEL „Bălți”, Compania „Draexlmaier Automotive” SRL. Teritoriului mai cuprinde două construcții industriale cu o suprafață totală de circa 3000 mp.

Subzona are dezvoltată infrastructura rețelelor de  energie electrică, gaze naturale, apă și canalizare, a rețelelor de telefonie fixă și internet. Toate imobilele din Subzona dată, sunt proprietate privată.Un aspect important pentru dezvoltarea în perspectivă a subzonei, este faptul că spațiile disponibile pentru arendă sunt reconstruite ținându-se cont de necesitățile producerii industriale și pot fi finisate „la cheie” în decurs de 30 zile de la încheierea unui precontract.

Pe teritoriul subzonei nr.1 activează compania Draexlmaier, care a valorificat circa 75% din toată suprafața subzonei. Investiția acesteia în această subzonă se estimează la circa 20 milioane USD, proces în care au fost create locuri de muncă pentru 1400 persoane.

Un alt rezident ce activează pe teritoriul subzonei nr.1 este „Moldpresa-Invest” SRL, avînd ca activitate administrarea și darea în locațiune a bunurilor imobile.