Bălţi

BĂLŢI

Mun. Bălți sau „Capitala de Nord” a Moldovei este al doilea, după mărime, oraș al Republicii Moldova, și un important centru de dezvoltare socio– economică a țării. Mun. Bălți este centrul Regiunii de Dezvoltare Nord.

Cu o populație de peste 127 mii locuitori, mun. Bălți prezintă o sursă importantă de forță de muncă calificată datorită ofertei educaționale diverse reprezentată prin instituții de învățământ superior, mediu de specialitate și profesional-vocaționale. La Bălți își desfășoară activitatea 3 instituții de învățământ superior, 6 colegii, 5 școli profesionale și o școală de meserii.

La instituțiile de învățământ superior din mun. Bălți, își fac studiile circa 8% din numărul total de studenți din Republica Moldova.

Un rol deosebit în pregătirea cadrelor calificate pentru satisfacerea cerințelor pieței de muncă îi revine învățământului secundar profesional. Rețeaua unităților municipale din învățământul secundar profesional este formată din 5 școli profesionale și o școală de meserii, cu peste 3200 de elevi, atât din Bălți, cât și alte localități din țară. Anual, la școlile profesionale sunt înmatriculați peste 1 600 de elevi, numărul acestora ajungând uneori la 2000.

În domeniul învățământul mediu de specialitate funcționează 6 colegii: Colegiul Pedagogic „Ion Creangă”, Colegiul de Medicină, Colegiul de Industrie Ușoară, Colegiul Tehnic Feroviar, Colegiul Politehnic și Colegiul de Muzical-Pedagogic.


Subzona nr. 1

Subzona nr. 1 – or. Bălţi

Subzona nr. 2

Subzona nr. 2 – or. Bălţi

Subzona nr. 3

Subzona nr. 3 – or. Bălţi