Zona Căuşeni

Căușeni. Aceasta subzona a fost creată  prin legea cu Nr. 169 din  31.07.15, pe un teren de 8,5 ha, amplasat pe str. Alba Iulia, oraşul Căuşeni. Astfel, subzona din or. Căușeni oferă teren public pentru proiecte investiționale de tip „greenfield”, ce aparține Consiuliului Raional Căușeni cât și privat (3 ha teren pubic + 5,5 ha teren privat).

Subzona din or. Căușeni este localizată în imediata apropiere de centrul orașului pe strada Alba Iulia. Este important de menționat că pe teritoriul respectiv există planul de dezvoltare pentru toată infrastructura tehnică necesară, lucrări care vor fi realizate de administrația Consiliului Raional, precum:

  • Sistem energetic dotat și echipat pentru asigurarea oricărui tip de producere:
  • Complexul electro-energetic poate asigura o capacitate de pînă la 2,5 MW;
  • Asigurarea categoriei a II-a de fiabilitate a alimentării cu energie electrică;
  • Gaz natural de presiune medie d=0,125-0,25 mPa
  • Apă potabilă 5000m3/24h;
  • Sistem de canalizare – în proces de renovare;
  • Acces rapid la internet prin utilizarea tehnologiilor fibre optica, ADSL, 3G, 4G (Moldtelecom, Orange, Moldcell);
  • Telefonie fixă.

Print Friendly, PDF & Email