Subzona nr. 12

Subzona nr.12, or. Strășeni, (numarul cadastral 8001103045)

Pentru atragerea investițiilor ce sunt în căutare de terenuri pentru proiecte investiționale de tip „greenfield” și în lipsa altor opțuni relevante, în raza mun. Strășeni, a fost inclus în cadrul ZEL „Bălți” un teren proprietate privată, aflat în mun. Strășeni. Terenul identificat, în calitate de subzonă pentru proiecte invstiționale de tip „greenfield”, are o suprafață de 15,15 ha și este amplasat în noua zonă industrială conform Planului General al orașului Strășeni.