Ștefan Vodă

ŞTEFAN VODĂ

Raionul Ștefan Vodă este amplasat în partea de sud-est a Republicii Moldova la o distanță de 100 km. De la mun. Chișinău. Raionul se învecinează în partea de Nord-Vest cu raionul Căuşeni, în partea de Nord-Est cu raionul Slobozia şi Ucraina şi din partea de Sud cu Ucraina. Lungimea hotarului raionului constituie 277.56 km, din care: cu Ucraina – 166.65 km, cu raionul Căuşeni – 42.81 km şi cu raionul Slobozia 68.1 km. Lungimea hotarului raionului pe râul Nistru constituie 126.82 km.

Figura 1. Raionul Ștefan Vodă

Orașul Ștefan Vodă este amplasat în partea de Sud-Est a Republicii Moldova la 105 km de Chișinău. Din trei părți, orașul este în apropiată vecinătate cu Ucraina. Până la orașul Tighina sunt 45 de km, iar până la stația de cale ferată din Căușeni 27 km.

Raionul Ștefan Vodă nu poate fi caracterizat drept un raion cu o industrie diversificată, cea mai mare parte a bazei de producere fiind generată de activitățile industriale asociate cu procesarea producției agricole, iar crearea aici a subzonei a ZEL „Bălți” poate contribui la dezvoltarea unor noi domenii industriale. Baza industrială a raionului este formată din 40 de întreprinderi, din care în sensul Legii cu privire la IMM-uri, doar una poate fi catalogată drept întreprindere mare.

Industria raionului este reprezentată de industria prelucrătoare în proporție de 82.3%, însă de facto practic toată industria se rezumă la cea prelucrătoare, întrucât diferența până la 100% o constituie producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apa calda și aer condiționat.

Volumul producției industriale per capita constituia cca. 93% din media regională în 2016 (3.1 mii lei), iar sectorul industrial, cu excepția a 2-3 întreprinderi mai mari, este foarte fragmentat, fiind reprezentat de un număr relativ mare de întreprinderi de dimensiuni mici / micro.

Evoluția producției industriale în raionul Ștefan Vodă confirmă potențialul industrial al regiunii, cu toate că este considerat un raion preponderent agrar.

Constituirea subzonei ZEL „Bălți” va contribui la valorificarea potențialului industrial al raionului Ștefan Vodă, care la moment denotă o evoluție mai mult haotică și mult sub potențialul industrial ce ar putea fi valorificat.


Subzona nr. 10

Subzona nr. 10 – or. Ştefan Vodă