Rezina

REZINA

Raionul Rezina este situat de-a lungul râului Nistru, pe malul drept, în partea de nord-est a ţării. Raionul Rezina se mărgineşte cu raioanele vecine Orhei, Şoldăneşti, Teleneşti şi Râbniţa şi poartă numele oraşului-reşedinţă. Rezina este oraş în Republica Moldova, centrul administrativ al raionului cu acelaşi nume. Suprafaţa construită a oraşului constituie circa 4.83 kilometri pătraţi, având un perimetru de 12.96 km. În subordinea administrativă a oraşului Rezina se află satele Boşerniţa, Ciorna şi Stohnaia. oraşul Rezina este situat la o distanţă de 100 km de municipiul Chişinău. Raionul Rezina are în total 41 localităţi, inclusiv oraşul Rezina. Localităţile sunt structurate în 25 de primării. Din componenţa primăriei Rezina fac parte şi 3 localităţi rurale – Ciorna, Stohnaia şi Boşerniţa.

Suprafaţa totală: 621,7947 km2.
Populaţia: raionului Rezina constituie 52,6 mii locuitori, dintre care:

– populaţie urbană – 13,53 mii de persoane;
– populaţie rurală – 39,06 mii de persoane;
– densitatea – 84,5 pers/ km2.
Componenţa etnică a populaţiei:
– moldoveni – 93,0%;
– ucraineni – 3,5% ;
– ruşi – 2,3%;
– găgăuzi – 0,1%;
– români – 0,8%;
– bulgari – 0,1%;
– alte naţionalităţi – 0,2%.

Raionul Rezina este un raion agrar şi dispune de 43.471 mii ha de terenuri cu destinaţie agricolă. Aceste terenuri sunt gestionate şi lucrate de 55 de agenţi economici în agricultură. Volumul global al producţiei agricole la toate categoriile de gospodării în preţuri curente a atins nivelul de 458277 mii de lei.


Subzona nr. 14

Subzona nr. 14 – or. Rezina