Cimişlia

CIMIŞLIA

Raionul Cimișlia este situat în regiunea de sud a Republicii Moldova. Centrul raional este reprezentat de orașul Cimișlia, fondat la 11 noiembrie 1940. Raionul se învecinează la nord cu raioanele Hînceşti şi Ialoveni, la est cu Căuşeni, la sud cu UAT Găgăuzia şi raionul Basarabeasca, respectiv la vest cu raionul Leova. Suprafața totală a raionului constituie 92.4 mii ha. În componenţa raionului se includ 39 localități, inclusiv 38 sate şi un oraș, organizate în 23 Unități Administrativ Teritoriale.

Figura 1: Raionul Cimișlia

Orașul Cimișlia este situat în partea sudică a Republicii Moldova, în raionul Cimișlia pe malurile râului Cogâlnic, la o distanță de 68 km de capitala Chișinău, la intersecția drumurilor de importanță republicană: Chișinău – Bolgrad, Chișinău – Giurgiulești, Tiraspol – Leova, aflându-se la o distanță de 30 km de Comrat, 57 km de Căușeni, 35 km de Hîncești, 28 km de Basarabeasca și 52 km de Leova.

Raionul Cimișlia nu poate fi caracterizat drept un raion slab industrializat, ceea ce constituie încă un motiv în plus pentru crearea unei subzone a ZEL.

Industria raionului este reprezentată de industria prelucrătoare în proporție de 81.5%, însă de facto practic toată industria se rezumă la cea prelucrătoare, întrucât diferența până la 100% o constituie producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apa calda și aer condiționat.

Prezența subzonei a ZEL „Bălți” în acest raion va contribui la redresarea situației prin atragerea unor investiții străine semnificative, dar eventual și prin încadrarea prin conceptul aglomerării industriale ale întreprinderilor mici într-un parc industrial, care în perspectivă poate servi pentru extinderea afacerilor propriu-zise şi atragerea de noi companii industriale.

De asemenea, va contribui la valorificarea potențialului industrial al raionului Cimișlia, care la moment denotă o evoluție mai mult haotică și mult sub potențialul industrial ce ar putea fi valorificat.

Crearea subzonei Cimișlia va avea impacturi majore de ordin fiscal, economic, social, administrativ şi de mediu  asupra dezvoltării regiunii. Printre cele mai importante impacturi menționăm: (i) creșterea încasărilor anuale totale la bugetul public cu cel puțin 24.7 mil lei anual, (ii) investiții de cel puțin 175 mil lei şi o cifră de afaceri a rezidenților subzonei de cel puțin 300 mil lei anual, (iii) crearea a cel puțin 750 de noi locuri de muncă.


Subzona nr. 18

Subzona nr. 18 – or. Cimişlia