Subzona nr. 12

Subzona nr.12 din mun. Chișinău este situată pe str. Uzinelor 104. Aceasta este de tip „brownfield” și a fost creată în luna septembrie 2018. Este formată din mai multe sectoare de teren cu o suprafață totală de 13,22 ha.

Where to buy human hair wigs?
Beauty forever human hair wigs use 100% virgin hair which https://www.luxywigs.com has not been colored, bleached or permed, so it can last for a long time and looks natural.