Subzona nr. 12

Subzona nr.12 din mun. Chișinău este situată pe str. Uzinelor 104. Aceasta este de tip „brownfield” și a fost creată în luna septembrie 2018. Este formată din mai multe sectoare de teren cu o suprafață totală de 13,22 ha.