Subzona nr. 9

Subzona nr. 9 din mun. Strășeni în baza întreprinderii „MARȘRUT” SA (fosta întreprindere de producere a echipamentului de asfaltare a drumurilor)

Subzona acoperă un teren de 2,8 ha, amplasat pe str. Miron Costin nr. 2, municipiul Străşeni, și oferă în locațiune o clădire industrială de circa 10,000 mp și un bloc administrativ cu o suprafață totală de circa 2,000 mp (4 nivele). Este important că teritoriul respectiv este conectat la asemenea utilități precum gaz natural și energie electrică. Conexiunea la apeduct la fel nu pare să fie o problemă, cel mai apropiat punct de conexiune este la distanța de 0,5 km, de unde urmează să fie pozată țeava de apă potabilă. Problema lipsei canalizării centralizate este problema comună a localității, de aceea urmează să fie identificată o soluție temporară și independentă strict pentru necesitățile subzonei.


Where to buy human hair wigs?
Beauty forever human hair wigs use 100% virgin hair which https://www.luxywigs.com has not been colored, bleached or permed, so it can last for a long time and looks natural.