Subzona nr. 10

Subzona nr. 10 a fost creată pe un teren de 10,25 ha, amplasat pe str. A.Mateevici, 49 din mun. Strășeni. Terenul pentru proiecte investiționale de tip „greenfield” a fost acordat de către primăria mun. Strășeni, cu titlu gratuit, pentru construcția fabricii de producere a cablului de tensiune medie și joasă a întreprinderii italiene La Triveneta Cavi Development (LTCD) SRL. Investiția LTCD, costul lucrărilor de construcție, utilaj și echipament, se ridică la circa 30 milioane USD. În procesul de producere, odată ce întreprinderea va ajunge la capacitatea deplină de producere, vor fi angajați circa 400 persoane.

La 15 octombrie 2016 a fost inaugurată oficial fabrica nou-construită.


Where to buy human hair wigs?
Beauty forever human hair wigs use 100% virgin hair which https://www.luxywigs.com has not been colored, bleached or permed, so it can last for a long time and looks natural.