Rezina

REZINA

Raionul Rezina a fost înfiinţat la 11 noiembrie 1940 şi este situat de-a lungul rîului Nistru, pe malul drept, în partea de nord-est a ţării. Raionul Rezina se mărgineşte cu raioanele vecine Orhei, Şoldăneşti, Teleneşti şi Rîbniţa şi poartă numele oraşului-reşedinţă.

Suprafaţa totală:621,7947 km2.

Populaţia :raionului Rezina constituie 52,6 mii locuitori, dintre care:

  • populaţie urbană – 13,53 mii de persoane;
  • populaţie rurală – 39,06 mii de persoane;
  • densitatea – 84,5 pers/ km2.

Componenţa etnică a populaţiei:

– moldoveni – 93,0%;

– ucraineni – 3,5% ;

– ruşi – 2,3%;

– găgăuzi – 0,1%;

– români – 0,8%;

– bulgari – 0,1%;

– alte naţionalităţi – 0,2%.

Raionul Rezina are în total 41 localităţi, inclusiv oraşul Rezina. Localităile sunt structurate în 25 de primării. Din componenţa primăriei Rezina fac parte şi 3 localităţi rurale – Ciorna, Stohnaia şi Boşerniţa.


Subzona nr. 5

Subzona nr. 5 – or. Rezina

Print Friendly, PDF & Email