Bălţi

BĂLŢI

Mun. Bălți sau „Capitala de Nord” a Moldovei este al doilea după mărime oraș al Republicii Moldova și un important centru de dezvoltare socio–economică a țării. Acesta fiind totodată Centrul Regiunii de Dezvoltare Nord.

Cu o populație de peste 127 mii locuitori, mun. Bălți prezintă o sursă importantă de forță de muncă calificată datorită ofertei educaționale diverse reprezentată  prin instituții de învățământ superior, mediu de specialitate și profesional-vocaționale. La Bălți își desfășoară activitatea trei instituții de învățământ superior, șase colegii, cinci școli profesionale și o școală de meserii.

La instituțiile de învățământ superior din mun. Bălți, își fac studiile circa 8% din numărul total de studenți din Republica Moldova.

Un rol deosebit în pregătirea cadrelor calificate pentru satisfacerea cerințelor pieței de muncă îi revine învățământului secundar profesional. Rețeaua unităților municipale din învățământul secundar profesional este formată din cinci școli profesionale și o școală de meserii, cu peste 3200 de elevi, atât din Bălți, cât și alte localități din țară. Anual, la școlile profesionale sunt înmatriculați peste 1 600 de elevi, numărul acestora ajungând uneori la 2000.

În domeniul învățământul mediu de specialitate funcționează șase colegii: Colegiul Pedagogic „Ion Creangă”Colegiul de MedicinăColegiul de Industrie UșoarăColegiul Tehnic FeroviarColegiul Politehnic și Colegiul de Muzical-Pedagogic.