News

SOLICITAREA OFERTEI DE PREȚ PRIVIND ELABORAREA PROIECTULUI DE RACORDARE LA REȚEAUA DE ENERGIE ELECTRICĂ

Administrația ZEL „BĂLȚI” solicită companiilor specializate în domeniu oferta de preț pentru elaborarea proiectului tehnic privind racordarea la rețeaua de energie electrică a subzonei № 19 „Dubăsari” (extravilanul satului Pîrîta r-n Dubăsari) a Zonei Economice Libere „Bălți”.

 Oferta va cuprinde:

  1. Elaborarea proiectului tehnic;
  2. Coordonarea și avizarea proiectului la instituțiile abilitate;
  3. Elaborarea caietului de sarcini pentru procedura de licitație publică.

 Cerințe și acte obligatorii:

  1. Copia Extrasului din Registrul de Stat al Întreprinderilor din Moldova;
  2. Copia Licenței;
  3. Experiența minim 5 ani a proiectantului în domeniu;
  4. Termenul de executare a proiectului nu va depăși 20 de zile calendaristice.

Prețul ofertei va fi prezentat în lei/MDL, fără TVA.

Termenul de depunere a ofertei de preț: 10 septembrie 2020, ora 16:00.

Detalii la adresa email: vrabii.vasile@zelb.md sau la nr. de telefon: +373 69147500.

Persoana de contact: Vasile Vrabii.