News

SOLICITAREA OFERTEI DE PREȚ PRIVIND ELABORAREA PROIECTULUI DE RACORDARE LA REȚELE DE GAZE NATURALE

Administrația ZEL „BĂLȚI”, solicită companiilor specializate în domeniu oferta de preț pentru elaborarea proiectului tehnic privind racordarea la rețelele de gaze naturale a terenului amplasat în extravilanul satului Crihana Veche, raionul Cahul (nr. cadastral 1720102001).

 Oferta va cuprinde:

  1. Elaborarea proiectului tehnic (2 linii de alimentare pentru circa 5 consumatori);
  2. Coordonarea și avizarea proiectului la instituțiile abilitate;
  3. Elaborarea caietului de sarcini pentru procedura de licitație publică.

 Cerințe și acte obligatorii:

  1. Copia Extrasului din Registrul de Stat al Întreprinderilor din Moldova;
  2. Copia Licenței;
  3. Experiența minim 5 ani a proiectantului în domeniu;
  4. Termenul de executare a proiectului nu va depăși 20 de zile calendaristice.

Prețul ofertei va fi prezentat în lei/MDL, fără TVA.

Termenul de depunere a ofertei de preț: 16 septembrie 2019, ora 16:00.

Detalii la adresa email: t.dormenco@gmail.com sau nr. de telefon: +373 602 01554.

Persoana de contact: Tatiana Dormenco.