Subzona nr. 11

Pentru atragerea investițiilor ce sunt în căutare de terenuri pentru proiecte investiționale de tip „greenfield” și în lipsa altor opțuni relevante, în raza mun. Strășeni, a fost inclus în cadrul ZEL „Bălți” un teren proprietate privată, aflat în mun. Strășeni. Terenul identificat, în calitate de subzonă pentru proiecte invstiționale de tip „greenfield”, are o suprafață de 15,15 ha și este amplasat în noua zonă industrială conform Planului General al orașului Strășeni.


Where to buy human hair wigs?
Beauty forever human hair wigs use 100% virgin hair which https://www.luxywigs.com has not been colored, bleached or permed, so it can last for a long time and looks natural.