Căuşeni

CĂUŞENI

Orașul  Căuşeni, este situat în partea de sud – est a Republicii Moldova, fiind la hotar cu Ucraina, astfel, 4 localităţi din raion sunt regiuni de frontieră. Raionul se învecinează cu raioanele Ştefan – Vodă, Anenii–Noi și Cimişlia.

Populaţia raionului este de 90.432 persoane. Ponderea populaţiei economic active din numărul total este de 58,4%. Oraşul Căuşeni  are o populaţie de 17635 locuitori, dintre care 10792 sunt de vârstă între 16-35 ani.

În aria de 15 km de la oraşul Căuşeni sunt amplasate 10  localităţi din raionul Căuşeni cu o populaţie de peste 34 383 de locuitori. Învecinate cu oraşul Căuşeni sunt şi trei localităţi din raionul Ştefan Vodă, cu o populație în total de 9541 persoane. Din localităţile nominalizate 35 mii 950 sunt persoane economic active. În orașul Căuşeni activează o Şcoala Profesională  în care tineri îşi fac studiile la 7 meserii.

Orașul dispune de o reţea de drumuri auto şi feroviare de importanţă naţională şi internaţională, ce oferă un şir de avantaje pentru dezvoltarea de perspectivă. Raionul este traversat de un traseu internaţional spre Ucraina, cu o lungime de 460 km.

Distanţa de la oraşul Căuşeni pînă la oraşul Odesa, inclusiv portul maritim din acest oraş este de 126 km de drum modernizat.  Distanţa de la aeroportul Chişinău pînă în oraşul Căuşeni este de 61 km.

Industria prelucrătoare şi agricultura sunt ramurile dominante în economia raionului, de care în mod direct depind veniturile bugetului şi asigurarea dezvoltării social – economice.

Activitatea în sectorul real al economiei este orientată spre dezvoltarea industriei prelucrătoare,  activităţilor investiţionale şi de export, de dezvoltare a micului business, ce au contribuit la înviorarea activităţii de producţie, creşterea productivităţii şi competitivităţii produselor şi consolidarea mediului concurenţial.

Oraşul Căuşeni dispune de infrastructură de asigurare cu apă şi canalizare, gaz natural, energie electrică cu capacităţi ce permit dezvoltarea industriei, inclusiv în cadrul  subzonei ZEL ”Bălți”, reţele fiind în nemijlocita apropiere de terenul subzonei.

Consiliul raional  Căușeni a alocat surse financiare pentru elaborarea documentaţiei de execuţie pentru modernizarea reţelelor de apă şi canalizare, energie electrică, gaz natural. Elaborarea documentaţiei este la etapa de finalizare. Colaborarea cu partenerii investiţionali, interni şi externi va permite modernizarea reţelelor în perioada pînă la iniţierea construcţiei halelor de producere.